ILS


Solibri checkt op openBIM® basis ILS

KUBUS lanceert de BIM basis ILS check voor Solibri: een complete regelset voor het checken en valideren van BIM modellen volgens de gestelde eisen in de BIM basis ILS (Informatie Leverings Specificatie) op basis van OpenBIM® standaarden.

In april 2016 hebben 14 partijen uit de bouw op uitnodiging van BuildingSMART basisafspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van (BIM) informatiemodellen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op praktijkervaringen, waarbij de OpenBIM®-standaarden IFC en NL/SfB worden toegepast. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uitwisselen in de keten. Deze nieuwe, door KUBUS vrij beschikbaar gestelde check voor Solibri maakt het voor alle partijen makkelijker om inzicht te krijgen of hun BIM model voldoet aan gestelde eisen.

Ronald de Graan, directeur productmanagent bij KUBUS: “Wij zijn verheugd dat we aan dit initiatief een praktisch vervolg hebben kunnen geven waarmee het doel van effectiever uitwisselen van informatie voor de bouw wordt ondersteund.” De regelset voert onder andere een controle uit op de afspraken met betrekking tot het nulpunt, naamgeving, clashes, NL-SfB classificatie, IFC structuur en IFC property sets.