EcoDesigner STAR

a new star is born

Energie-analyse pro

EcoDesigner STAR is een energie-analyse instrument waarmee je toezicht houdt op en controle hebt over alle ontwerpparameters die van invloed zijn op de energieprestatie van gebouwen. EcoDesigner STAR’s rekenkern is LEED en BREEAM gecertificeerd. De berekeningen worden dynamisch uitgevoerd op basis van fysieke eigenschappen en knooppuntberekeningen direct binnen een BIM model. EcoDesigner STAR bevat een zeer snelle rekenkern en kan alle soorten BIM en CAD bestanden inlezen waaronder IFC maar ook native ARCHICAD, SketchUp, DWG etc.

LEED en BREEAM

Analyses met de EcoDesigner STAR rekenkern voldoen aan ANSI / ASHRAE Standard 140 - 2007 Standard Methode voor de bepaling van Building Energy Analysis computerprogramma’s. Deze testmethode is de industriestandaard voor de kwaliteitsborging van nauwkeurigheid van simulaties. Geaccepteerd door de belangrijke duurzaam bouwen certificeringen wereldwijd, waaronder LEED, BREEAM, Green Star, DGNB en CASBEE, evenals de meeste nationale normen welke dynamische simulaties onderschrijven (bv. ASHRAE 90,1, NatHERS, BCA Sectie J).

EcoDesigner STAR geeft gedetailleerde rapporten over de verschillende, energiegerelateerde kenmerken van de individuele thermische blokken, waaronder HVAC ontwerp gegevens om installatiesystemen te dimensioneren (energievraagberekening), thermische sleutelwaarden, dagelijkse temperatuurprofielen en energiebalans per thermisch blok.

Highlights

 • Koudebrug simulatie en -berekening
 • Meerdere Thermal Blocks
 • Een catalogus met basis- en expert gebouwinstallatie systemen
 • Duurzame energiebronnen
 • BIM BEM data export
 • LEED en BREEAM
 • Volledig custom made Energy Evaluation Report
 • Temperatuurverloop per uur voor ieder thermal block
 • Vergelijken van ontwerpvarianten 

EPC berekeningen

Met EcoDesigner STAR wordt tot 70% van de benodigde data voor een EPC berekening automatisch uit je BEM model gegenereerd. Bij ontwerpwijzigingen hoef je niet zelf alle berekeningen opnieuw uit te voeren, dat gaat automatisch. Er wordt een output gegenereerd met de belangrijkste gebouwdata zoals oppervlakte, inhoud, glasoppervlak per oriëntatie, Rc- en U-waarden per gebouwonderdeel, transmissieverliezen, Psi- waarden, verbruiksgegevens, klimaatdata etc.

EPB berekeningen

Gezien EcoDesigner STAR voor alle bouwknopen en details de Psi-waarden berekent, is het niet langer nodig om te kiezen voor de forfaitaire toeslag (optie C uit het EPB-besluit). Dankzij de volledige integratie binnen ARCHICAD ben je bovendien in staat om de details van je model te toetsen aan de EPB-aanvaarde bouwknopen. Maar ook waar nodig het ontwerp bij te sturen of met de nodige berekeningen moeiteloos aan te tonen dat een afwijkend detail voldoet aan de gestelde voorwaarden (optie B uit het EPB-besluit).

Bouwknopen

Voor bouwknopen/details worden Psi-waarden berekend waardoor forfaitaire waarden in de EPC berekeningen onnodig zijn. Ook kan het BEM model als gbXML worden geëxporteerd waardoor veel van de benodigde informatie direct beschikbaar is voor EPC berekeningenssoftware. Voorbeeld: de BIM checker van Bink software laat zien welke informatie direct hergebruikt kan worden.

Thermal Blocks

EcoDesigner STAR gebruikt voor het maken van energiebalans berekeningen meerdere thermische blokken. Zones worden gegroepeerd op basis van de oriëntatie, de bezetting en de gebruikte installatiesystemen in thermische blokken, die noodzakelijk zijn om zeer nauwkeurige energiesimulaties uit te voeren.

Catalogus

Naast de reeds aanwezige installatiesystemen (dankzij de Energy Evaluation) geeft EcoDesigner STAR extra systemen en instellings-mogelijkheden. De systeeminstellingen kunnen geleidelijk worden verfijnd met behulp van de expert mode, naarmate het project vordert.

Duurzame energiebronnen

Met EcoDesigner STAR kun je milieuvriendelijke duurzame energie-oplossingen in het model opnemen, zoal fotovoltaïsche installaties en windmolens. Door het zelf opwekken van elektriciteit kun je uitstekende energie-efficiënte gebouwen, netto-nul-energie gebouwen of zelfs energieleverende gebouwen ontwerpen.

BIM BEM data export

EcoDesigner STAR zorgt voor gestroomlijnde communicatie met andere energieberekening programma's. De geometrie en materiaaleigenschappen van het gebouw energiemodel kan met derden (energie analyse software) worden gedeeld via diverse export formaten:
 
 • Rechtstreekse uitvoer naar PHPP
 • Rechtstreekse uitvoer naar iSBEM
 • Directe export naar VIP-Energy
 • Export via gbXML
 • Speciale "Groene" IFC vertalerEnergie Evaluatie Rapport

Je kunt gedetailleerde rapporten exporteren welke naar eigen behoefte samen te stellen zijn. Met deze rapporten kun je naast het bijhouden van de energieprestatie van het gehele project ook het gedrag van ruimten (of groepen ruimten) afzonderlijk regelen. Voor optimalisatie voor specifieke doeleinden binnen het gebouw. Het prestatie rapport helpt architecten de energie-efficiëntie van alternatieve ontwerpen te vergelijken.

Vergelijken ontwerpvarianten

Met EcoDesigner STAR kan eenvoudig een vergelijking gemaakt worden tussen een basisontwerp van het gebouw en een variant met betere isolatie, andere zonwering of duurzame installaties. Het ontwerp kan zelfs met vier verschillende oriëntaties met het basisgebouw vergeleken worden. Zowel het energieverbruik als de kostenbesparing kunnen worden weergegeven in het Energie Evaluatie Rapport. Op deze manier kan ook eenvoudig een vergelijking van het energieverbruik voor (= baseline building) en na de renovatie bekeken worden.
 
Lees meer op de website van GRAPHISOFT >
Download de handleiding van EcoDesigner STAR >