"Met OpenBIM nóg meer grip op het bouwproces"

BBAW Bouwmanagement wil voorsprong graag behouden


In een gezellige -tot kantoor omgebouwde- woonboerderij wordt hard gewerkt. BBAW Bouwmanagement (Bouw en Bouwkundig Adviesbureau Wortelboer) is een onafhankelijk familiebedrijf dat opdrachtgevers ondersteunt bij de optimalisatie van het bouwproces waarbij het accent ligt op de perfecte afstemming tussen kwaliteit, kosten en tijd. En dat doen zij heel goed, waardoor ze dan ook volop in het werk zitten. Dat het gebruik van BIM hieraan een positieve bijdrage heeft geleverd staat voor Ruud Wortelboer,  één van de vier eigenaren van BBAW, buiten kijf.

"Al enkele jaren geleden besefte wij dat met de inzet van een BIM het bouwproces nog beter beheerst kan worden en dat mogelijke problemen op de bouwplaats al in een vroegtijdig stadium ontdekt en opgelost kunnen worden."

Daarom werd in 2007 besloten om het software pakket Tekla structures aan te schaffen waarmee de gehele constructie als een 3D BIM gemodelleerd en gecontroleerd kan worden.

  

"ArchiCAD is het ultieme communicatiemiddel"

   

Door de positieve ervaringen werd besloten om buiten de constructie ook het bouwkundige gedeelte in een BIM op te zetten. Hiervoor werd in 2010 het programma ArchiCAD aangeschaft.

"Met ArchiCAD hebben we niet alleen veel meer controle over de bouwkundige onderdelen van het uiteindelijk te realiseren ontwerp, maar beschikken we tevens over het ultieme communicatiemiddel richting de opdrachtgever, omdat een 3D BIM model nu eenmaal veel meer inzicht biedt dan platte tekeningen."

Nu ook de bouwkundige informatie in een BIM verwerkt werd, leidde dit automatisch tot de volgende uitdaging: namelijk de afstemming van het Bouwkundige BIM op het Constructieve BIM en vice versa.

Hierbij is de OpenBIM werkmethodiek op basis van de open standaard IFC de verbindende factor.

"Vaak beginnen we met de opzet van het ontwerp/bouwkundige model in ArchiCAD. Dit model wordt dan opgeslagen in IFC formaat zodat het kan worden ingelezen in Tekla waar het dan dient als uitgangspunt voor het opzetten van het constructiemodel. Doordat beide disciplines elkaars modellen kunnen inlezen en als onderlegger kunnen gebruiken, kunnen de modellen optimaal op elkaar worden afgestemd."

   

"We hebben een voorsprong en die willen we graag behouden"

 

Op dit moment gebeurt de afstemming van de modellen van de verschillende disciplines voornamelijk op basis van visuele controle, wat met BIM modellen al veel makkelijker gaat dan met 2D tekeningen. Maar om dit afstemmingsproces nog beter onder controle te krijgen en te automatiseren wordt op dit moment de inzet van de Solibri Model Checker onderzocht.

"Want hoewel we met de inzet ArchiCAD en Tekla al één van de voorlopers op BIM gebied zijn, blijven we natuurlijk continu onderzoeken hoe we deze voorsprong kunnen behouden."