Meer tijd en ruimte voor innovatie dankzij Solibri

We kunnen vertrouwen op de eindkwaliteit van ons model

Architectenbureau De Witte – Van der Heijden gebruikt als uitgangspunt voor elk project de volgende filosofie: Het BIM-proces begint bij het
bundelen van de innovatiekracht en kennis van de opdrachtgever, architect en aannemer om zo helder mogelijk de protocollen op te stellen.
Het BIM-team wordt daarna aangevuld met de overige partners, zoals constructeur, installateur om het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
Het project aan de Rombout Verhulstlaan bestaat uit 103 woningen gebouwd in twee fasen; 73 appartementen in 2 seniorencomplexen met een atrium, en 30 grondgebonden woningen. De locatie vormt een overgang tussen het groen en de stad. De kenmerkende stedenbouwkundige waaiervorm is uitgangspunt geweest voor de herstructurering van dit deel van de wijk.

"Het plan is zonder bezwaar van de buurt, binnen het budget en de tijdsplanning gerealiseerd"  aldus George de Witte, directeur De Witte - Van der Heijden Architecten.

De succesvolle OpenBIM samenwerking tussen De Witte - Van der Heijden Architecten en Dura Vermeer heeft eraan bijgedragen dat dit grootschalige project een mooi eindproduct heeft opgeleverd.
Deze intensieve samenwerking kenmerkt dit project. Zo heeft De Witte van der Heijden (DWVDH) een slimme plattegrond ontworpen waarbij de ingang zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de woning kan liggen, om wisseling van oriëntatie mogelijk te maken.

Vanwege regels rond de plek van de meterkast is snel overleg geweest met nutsbedrijven en brandweer. Tijdens het ontwerpproces en zelfs tijdens het detailleren was de Solibri Model Checker onontbeerlijk. Zo konden we eenvoudig toetsen of het model voldeed, en bleef voldoen, aan alle voorafgestelde eisen.

Alle projecten van DWVDH worden vanaf de eerste schets opgezet in BIM waardoor informatie-uitwisseling tussen de partijen in het bouwproces wordt verbeterd.

Het gebruik van Solibri Model Checker binnen de projecten leidt tot minder faalkosten en ad-hoc beslissingen. Deze werkwijze met BIM heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het innovatieve proces waarin dit project tot stand is gekomen.
Het bouwkundige model is door de DWVDH opgezet in ArchiCAD 17. De uitwisseling van BIM informatie werd gedaan op basis van IFC modellen. Voor de  coördinatie en kwaliteitscontrole van de BIM modellen werd Solibri Model Checker zowel door Dura Vermeer als DWVDH ingezet. BIMx heeft een belangrijke rol gespeelt in het informeren van de buurtbewoners zodat in een vroegtijdig stadium alle bezwaren weggenomen konden worden.