ARCHICAD denkt 3D, net als een architect

Cultuurhuis de Warande | Turnhout
Interview met Stijn Peeters, Architects in Motion
"Voor cultuurhuis de Warande in Turnhout hebben we de renovatie van de eerste podiumzaal en nieuwbouw servicegebouw voor de artiesten verzorgd. De uitbreiding van het speelvlak op het podium en de vernieuwing van de trekkenwand impliceert onlosmakelijk een hogere toneeltoren. Dit heeft een grote ruimtelijke en architectonische impact op de Warande en zijn omgeving. ARCHICAD werd in eerste instantie gebruikt om de complexe bestaande toestand van de schouwburg (met zijn structuur van balken, kolommen en verschillende vloerpassen) na opmeting correct weer te geven in 3D en inzichtelijk te maken voor alle partijen."
 

"ARCHICAD geeft inzicht in het model waardoor we snel de juiste keuzes konden maken"

"Tijdens het ontwerp konden op een bijzonder snelle manier de juiste keuzes genomen worden om met het nieuwe gebouw aan te sluiten op de bestaande vloerpassen. Door het servicegebouw in dwarsrichting losjes tegen de podiumzaal te schuiven, ontstaat er een geluidsbuffer voor de schouwburg. Vrachtwagens kunnen onder een uitsparing parallel aan de straat staan om in en uit te laden. Via akoestische poorten en een sas is deze laadkade afgescheiden van de rest van het gebouw.
 

"ARCHICAD biedt veel voordelen in de uitvoering, zoals het maken van verticale en horizontale snedes op iedere plek in het model om de staalstructuur in 3D te controleren"

Op het vlak van technieken kon voor het bepalen van het verloop van de kanalen in het 3D model zeer snel onderzocht worden wat de meest gunstige positie was om verticaal en horizontaal te verlopen. Met ARCHICAD kan de architect tijdens de aanbesteding gemakkelijk de juiste snedes bepalen die het meest relevant zijn om het project inzichtelijk te maken voor de aannemers, zodat zij een realistische offerte kunnen maken. 

De bestaande schouwburg is een belangrijk onderdeel van de regionale cultuurcampus in het centrum van Turnhout. De wijze waarop de diverse gebouwen zich positioneren komt overeen met het oorspronkelijk concept van de ‘Cultuurcampus’ uit de jaren 60 van Atelier Vanhout – Schellekens & Ass. De verschillende gebouwen hebben een eigen architecturale expressie en materialisatie maar vormen door het contrast een geheel."