De voordelen van BIM voor de aannemer

artikel op architectura.be  |  28 april 2016
Het stadskantoor wordt het nieuwe administratief centrum van Stad Hasselt. Het is een combinatie van nieuwbouw en renovatie en komt aan de oude rijkswachtkazerne aan de rand van het centrum van Hasselt. Momenteel is de ruwbouw van de kelder in volle uitvoering. De werken zijn eind 2015 gestart en worden normaal gezien afgerond in 2018.
   

"Minder chaos, méér vertrouwen"


BIM biedt vandaag de dag al een heel aantal concrete voordelen", steekt Dieter Froyen, hoofd cel werkvoorbereiding bouw bij KUMPEN, van wal. "In de eerste plaats is het mogelijk om met BIM een eenduidig en duidelijk uitvoeringsdossier te generen, waarin alle info centraal te vinden is en waarin alle hoeveelheden precies juist worden weergegeven. Dit zorgt ervoor dat er op de werf minder chaos heerst en dat er grip op en vertrouwen in het dossier is. Hierdoor worden stress en faalangst tot een minimum beperkt en wordt er niks over het hoofd gezien of vergeten.
 
Een ander voordeel van BIM is de automatisering van de productie, het kunnen uitvoeren van clashcontroles en de overzichtelijke opmaak van meetstaten. Uit dit alles vloeit een betere en duidelijkere communicatie voort. Het bevordert eveneens een snellere inwerking, aangezien alle aspecten van het project met een 3D-beeld voor alle betrokken partijen meteen helder en duidelijk zijn.  Daarbij wordt ook de planning gevisualiseerd.

Daardoor is er sprak van een betere procesbeheersing en de projecten brengen minder risico’s met zich mee. Er zijn namelijk minder faalkosten, wat een positieve invloed heeft op het budget en de termijn van het project. Daardoor zijn de werknemers ook enthousiaster en gemotiveerder. Dit komt omdat er zo minder tijd moet worden besteed aan het oplossen van problemen waardoor we constructiever kunnen werken”, aldus Froyen.

Stadskantoor Hasselt als leerproces


Voor het project van het nieuwe stadskantoor in Hasselt stak midden 2015 het communicatieprobleem tussen verschillende softwarepakketten de kop op. Op dat moment dacht KUMPEN nog dat openBIM veel te moeilijk en tijdrovend was en dat het niet zou renderen. In de loop van dit project is hun mening echter volledig omgedraaid. Ze hebben hierin het leerproces doorlopen en zagen meteen dat de voordelen van openBIM zeker bij grote gebouwen duidelijk waren.

De openBIM-methode waarvan KUMPEN hierin gebruik maakte, is gebaseerd op de uitwisseling van open bestandsformaten waaronder IFC-bestanden. Ze houdt de uitwisseling in van intelligente gebouwinformatie op een transparante en consistente manier tussen verschillende softwarepakketten. OpenBIM wil zo een universele, geïntegreerde ontwerp- en communicatiemethode zijn die ervoor zorgt dat de verschillende partners alle belangrijke informatie over een project van ontwerp tot uitvoering beheren en verder ontwikkelen in hun eigen BIM-model.

 

Solibri, ARCHICAD, Allplan en Revit


De architecten gebruikten voor dit project ARCHICAD, de ingenieurs stabiliteit Allplan en KUMPEN gebruikte Solibri en Revit. Nadat de grondwerken van het project waren uitgevoerd, werd er vanuit een 2D-plan via een ingewikkelde formule berekend dat er 800 kubieke meter zand was verwijderd voor de funderingszolen met een complexe vorm. Via het 3D-model bleek het na 1 druk op een knop echter 400 kubieke meter te zijn.

Via clashcontrole wordt er geautomatiseerd bepaald welke delen van staalprofielen wel en niet van brandwerende verf moeten worden voorzien. Anders moest dit manueel gebeuren via Excel. Een goede IFC-export van uit Allplan biedt oplossingen om dit te automatiseren. Verder werd er per gevel bepaald wat de hoeveelheden waren op vlak van oppervlakte. Deze gegevens werden gegroepeerd om info uit het model te krijgen. Er stond bijvoorbeeld eenzelfde gevel op twee plannen, wat resulteerde in een dubbeltelling. Dit soort fouten kunnen er met behulp van BIM worden uitgehaald.


Lees het hele artikel op de website van architectura >

Over het project

Naam: Stadskantoor
Locatie: Hasselt
Opdrachtgever: AGB Hasselt
Architect: Jaspers-Eyers / SAO / MASSarchitects / Architectenbureau Michel Janssen
Periode: in uitvoering
Grootte: ca. 17.000 m²

Omschrijving: Het nieuwe stadhuis is dynamisch opgebouwd, en verrast van waar men het gebouw benadert. Een onderste plint die toegankelijk is voor het publiek vertaalt zich ook in de gevel door gebruik te maken van een markering met houten vinnen. Wanneer men in de Sint-Jozefstraat wandelt, ervaart men dit als een volledige houten gevel, loodrecht op de gevel, of vanuit de Capucienenstraat ervaart men zijn transparantie.