Minder risico's met ARCHICAD BIM model

Van opdracht tot oplevering in 7 maanden

De bouw van Medisch Centrum Hoog Bergen in Eindhoven is een mooi voorbeeld van hoe archifoor het bouwproces ziet; samen met een aantal strategische partners alle zorg omtrent de nieuwe huisvesting uit handen nemen van de opdrachtgever. De opdrachtgevers waren twee huisartsenpraktijken die al langer het idee hadden om samen met de apotheek een gezondheidscentrum op te richten. Een geschikt pand hadden ze al gevonden. Ze zochten een partij die zowel het ontwerp voor het gezondheidscentrum als het management en de begeleiding van het bouwproces op zich kon nemen.
Het gebouwmodel is gemaakt in ARCHICAD en de installaties zijn gemodelleerd met de MEP Modeller. We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen ARCHICAD zelf Schedules te maken waarmee we hoeveelheden uit het model konden trekken tbv verschillende onderdelen, zoals leidingen en metalstudwanden.

“Alles wat we wisten over het gebouw en wat we zelf hadden ontworpen, is in een BIM-model gestopt. Dit model hebben we met de aannemer en installatie-adviseur stap voor stap doorlopen. Hierdoor hebben we de fouten en problemen die we anders pas tijdens de bouw waren tegengekomen, kunnen voorkomen waardoor het risico voor de aannemer en de installateur ook veel minder groot was”, aldus Rob van Leuven, archifoor.

Als alles van te voren is bepaald en in het bestek staat, laat je geen ruimte voor eventuele oplossingen die de aannemer en/of de installateur aandragen. Nu lagen het ontwerp, de kwaliteit en de planning vast; voor de uitvoering konden we nog keuzes maken. Op aspecten die vragen om kwaliteit kan niet bezuinigd worden, maar voor andere aspecten werden goedkopere oplossingen bedacht die ook pasten binnen de gestelde kaders.

Dankzij de voorbereiding en goede samenwerking verliep het hele bouwproces op rolletjes. Als in zo’n vroeg stadium alle partijen met elkaar om tafel zitten, kan er meteen gebouwd worden wanneer het ontwerp klaar is. Alles is uitgezocht en er zijn geen grote problemen meer die opgelost moeten worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat het hele project, van het krijgen van de opdracht tot de oplevering, uiteindelijk maar zeven maanden heeft geduurd.