Wellness for Wellbeing

zintuiglijk welbevinden

Patricia van den Eertwegh was student aan de Technische Universiteit Eindhoven, Architecture, Building en Planning. Zij studeerde in december 2008 af. Haar afstudeerproject heeft ze uitgevoerd in ArchiCAD.

"Ik heb ArchiCAD leren kennen in 2006 bij mijn toenmalige werkgever. Hier was ik meteen zeer enthousiast over het tekenprogramma. Een half jaar later ben ik gestart met mijn afstudeerproject en heb ik direct de keuze gemaakt om deze in ArchiCAD uit te werken. Vooral omdat je het geheel in 3D uitwerkt en er eenvoudig plattegronden en doorsneden uit kan genereren."

"Ik adviseer alle studenten te werken met ArchiCAD"


De opdracht

"Mijn opdracht was 'Het maken van een ruimte of gebouw waarin sterke zintuiglijke signalen aanwezig zijn en waardoor deze een sterke emotionele of gevoelswaardige betekenis heeft voor bezoekers'. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontwerpen van een wellnesscentrum. Het wellnesscentrum biedt vele faciliteiten die verschillende sferen benadrukken en waarin vele invloeden van zintuiglijke waarnemingen aanwezig zullen zijn. Je ziet er vele dingen, als water en kleuren, je hoort geluiden van het kabbelend water en murmelende mensen, je voelt de warmte op je huid, je ruikt de geuren van zepen en oliën, en je proeft het zout van het water."

Afb.1: Landschapsontwerp voor Wellnesscentrum
en Sport- en overnachtingslocatie
Afb.2: Wellnesscentrum met wellnesstuinen

Zintuiglijke architectuur

"De opdracht die ik me vanuit het vooronderzoek gesteld heb is om met behulp van mijn ontwerp mensen leren bewust te worden van de zintuigen die ze hebben. In het ontwerp zijn er drie belangrijke uitgangspunten: landschap, water en routing. Het gebouw is vormgegeven vanuit een landschappelijk ontwerp waarin het artificiële polderlandschap wordt gebruikt als belangrijkste uitgangspunt. Het water speelt in dit ontwerp in vele opzichten een grote rol. Ten eerste omdat het een interessant multizintuiglijk element is. Ten tweede is het belangrijk voor het poldergebied waar het wellnesscenturm is gelegen. En ten derde dat het water onmisbaar is voor het wellnesscentrum. Om mensen bewust te leren worden van hun zintuigen, en ze het meest aangename van de sauna- / badgang te laten ervaren, is het hele programma georganiseerd door routes van badgangen vast te leggen en mee te nemen in het ontwerp van het gebouw."

Afb.3: Het Atrium
Afb. 4: Gevelaanzicht van Romeinse badgang

Landschapsontwerp leidend

"De locatie voor het wellnesscenturm is gelegen in een karakteristiek stukje polderlandschap, in het laatste stukje vrije natuur aan de westrand van Amsterdam. Het ontwerp speelt in op de structuur van het gebied waaruit het is opgebouwd. Twee locaties van het gebied zijn ontworpen als geïntensiveerde en verkleinde polderstructuren binnen de bestaande polders."

"De eerste locatie wordt gebruikt als private tuinen voor het wellnesscentrum en het huisjespark. De tweede wordt een openbaar tuinenpark. Voor het ontwerp van de tuinen is een authentieke polderstructuur als uitgangspunt genomen. Er is met een gridmaat gewerkt waarin het centraal georiënteerde grid steeds kleiner wordt. In het huisjespark worden de huisjes op de vlakken van het grid geplaatst. Op de wellnesslocatie is het grid vanuit het midden vervormd."

"Het middelpunt van de locatie is meteen het middelpunt van het gebouw, het atrium. Hier bevind zich de 'bron' van het wellnesscentrum. Rondom het atrium bevindt zich het onder het landschap geplaatste wellnessprogramma, en heeft het landschap mede omhoog gedrukt. Het programma bestaat uit tien verschillende zintuiglijk interessante functies en badgangen waar bezoekers vrij gebruik van kunnen maken."

Afb.5: Impressie Hammam
Afb.6: De centrale waterbol

"In het ontwerp voor de Romeinse badgang is het authentieke badhuis in ogenschouw genomen. Kenmerken uit de oude tijd zijn herleid tot een nieuwe vorm, bijvoorbeeld de zuilengalerij om de Paleastra (= binnenplaats) heen. Bij de Hammam is de vormentaal uitgebreid met westerse invloeden en in een modern jasje gestoken. Naast deze authentieke badgangen zijn er ook nieuwe badgangen ontwikkeld waarin de zintuiglijke prikkelingen centraal zijn gesteld."

"Men komt na elk bezoek aan een badgang in het atrium terug. Men kan hier rustig ronddwalen langs drie verschillende routes. Het meest in het oog springende element van het atrium is de waterbol die in het midden van deze ruimte hangt. De bol staat hier als 'bron van het water' symbool voor het gehele ontwerp. Binnen deze bol is een ruimte voor een ultiemrustpunt in het wellnesscentrum."

Beoordeling

"De beoordeling voor mijn afstudeerproject was opgedeeld in Proces,project en presentatie, wat resulteerde in een gemiddelde van een 7,5. Vooral de presentatie van mijn project was zeer positief beoordeeld, ze vonden mijn presentatie en afbeeldingen zeer goed geslaagd in combinatie het doel van het project. De landschappelijke uitwerking in beelden, maar ook zelfs het interieur met zeer duidelijke sferen weergegeven."