Kubus Persbericht 
KUBUS Spexx 5 biedt meer vrijheid voor bestekschrijvers

Eindhoven 15 oktober 2015 - KUBUS zal volgende week een nieuwe versie uitbrengen van haar bestekverwerker, voorheen bekend als Kubus Stabu. De belangrijkste vernieuwing is de flexibiliteit bij het kiezen van de gewenste data-bronnen en bestekindeling. Ondersteuning van het Open Specificatie Formaat en de nieuwe catalogus van KOMO onderstrepen dit. Het eenvoudig kunnen vastleggen van favoriete invullingen en het aanmaken van eigen specificaties en classificaties, maken beheer en hergebruik van vastgelegde kennis vele malen eenvoudiger.

Erik Pijnenburg, directeur KUBUS: “Wij zien op het gebied van specificeren een aantal verschuivingen. Enerzijds ontstaat door het toegenomen gebruik van BIM, de behoefte aan een ander proces met meer vrijheid. Anderzijds zien we steeds meer informatie beschikbaar komen die onze gebruikers willen toepassen. Met KUBUS Spexx 5 ondersteunen we beide ontwikkelingen.

De naamswijziging van het programma in KUBUS Spexx 5 onderstreept weliswaar de onafhankelijkheid van de STABU systematiek en de toegenomen vrijheid, maar STABU bestekken blijven mogelijk. Met nieuwe functies kunnen bestekschrijvers desgewenst geholpen worden om volgens de STABU systematiek te werk te gaan.

De optie om zelf specificaties aan te maken en deze via het Open Specificatie Formaat uit te wisselen, maakt het voor leveranciers van informatie (waaronder fabrikanten) mogelijk om sneller en eenvoudiger in te spelen op de wensen van bestekschrijvers.


Elementen en functioneel specificeren
De module voor het schrijven van elementenbestekken is standaard onderdeel geworden en hoeft niet meer apart aangeschaft te worden. Hiermee kunnen projectbeschrijvingen gekoppeld aan BIM gemaakt worden, op basis van een elementenclassificatie naar keuze zoals bijvoorbeeld de op NL/SfB gebaseerde NEN2699 of NEN2676. Daarbij kunnen de specificaties en werksoorten van de STABU systematiek als onderbouwing van zelf gedefinieerde bouwdelen gebruikt worden.

Ook kunnen functionele specificaties opgesteld worden: van elementniveau afdalend naar bouwdeel en werksoort. Omdat de elementensortering en de werksoorten geïntegreerd zijn, kan de informatie soepel van initiatief fase tot uitvoering hergebruikt en doorontwikkeld worden, al dan niet gekoppeld aan BIM.

KUBUS Spexx 5 is qua indeling en werkwijze klaar voor het werken met Bouwbreed. Enkel de koppeling met de catalogus dient nog tot stand gebracht te worden. Wij zijn in gesprek met STABU over het op elkaar aansluiten van software en data.

 

Over KUBUS
KUBUS biedt BIM voor Design en Build en is in de Benelux exclusief distributeur voor de producten van GRAPHISOFT en Gold Partner van Solibri. KUBUS is promotor van OPEN standaarden. Daarnaast ontwikkelt KUBUS add-ons voor BIM software, objecten voor fabrikanten en de producten KUBUS Spexx, Nederlands meestgebruikte bestekverwerker, en BIMcollab®, ’s werelds eerste oplossing voor cloud-based en BIM-platform overschrijdend issue management. Vanuit kantoren in Eindhoven, Amsterdam, Hasselt en Belgrado worden samen met diverse partners producten en diensten geleverd aan meer dan 3.500 klanten in de bouwsector.

Meer informatie
Contacteer Lotje van Rijsoort  |  marketing@kubusinfo.nl  |  T. +31(0)40 213 1950  |  www.kubusinfo.nl
 

Afbeelding ter illustratie van persbericht: klik hier >
 
 
Copyright © 2019 KUBUS. Alle rechten voorbehouden afmelden