Solibri modelcheck

Informatie uit BIM

Werken zonder modelcheck is als lopen met een blinddoek

De BIM-manier van werken is onder andere ontstaan uit de wens om met 3D modellen meer informatie te krijgen. Dat zegt echter nog niets over de kwaliteit van de informatie. Nu de complexiteit in bouwen toeneemt, groeit ook de behoefte om de kwaliteit van het model te checken. Handmatige controle kost te veel tijd en de foutkans is groot. Gebruik van verkeerde hoeveelheden of andere informatie is duur.

 
solibri clashdetectie BIM software

Information Takeoff

Pas nadat onvolkomenheden, zoals clashes en dubbele elementen in het model zijn opgelost, zijn de hoeveelheden uit BIM te vertrouwen. Dit doe je via de Information Takeoff functies van Solibri. Stel eenvoudig in welke elementen in de lijst moeten verschijnen (eventueel per discipline) en geef aan welke parametervelden gelezen moeten worden. Je hebt dan direct een volledige lijst van gegevens die, door een regel te selecteren, ook nog visuele feedback geeft via het model. Van de rapportages zijn koppelingen naar Excel spreadsheets te maken voor verdere berekeningen.


solibri clashdetectie BIM software

Valideer de informatie

Werk je zelf met een modelleerpakket of ontvang je modellen van derden? Dan kun je SOLIBRI inzetten om het model te controleren op kwaliteit door een IFC versie van het model in SOLIBRI te laden. Kies vervolgens een rol of regelset die de gewenste set van controles uitvoert en klik op de ‘check’ knop. SOLIBRI gaat aan de slag.

SOLIBRI werkt zelf stap voor stap alle tests in de gekozen regelsets af en meldt issues per uitgevoerde test via een systeem van notificaties. De tests worden uitgevoerd op de achtergrond dus je kunt gewoon doorwerken of de eerste resutaten vast bekijken. In de afbeelding hiernaast zijn twee muren gevisualiseerd, deels in elkaar. De BIM-validatieregel ‘wand intersecties’ filtert dit probleem er feilloos uit. Je kunt het programma aan het werk zetten voor validatie van de informatie, modelleerissues, maar ook voor het controleren van een PvE, het bouwbesluit, enz.

Zijn er issues in je model gevonden? Dan communiceer je ze vervolgens via de BCF connector naar BIMcollab om ze met je team te delen en direct te kunnen oplossen. Zo werk je effectief naar een eindmodel toe waarop je kunt vertrouwen. Er wordt aanzienlijk bespaard op faalkosten in de bouw- en gebruiksfase.

Breng orde aan in de data

solibri data controleren

Elementen kun je classificeren op basis van eigenschappen zoals: naam, laag, verdieping en IFC-eigenschap. Classificaties zijn algemeen en geschikt voor elk IFC-bestand, ongeacht de applicatie waarin deze is gemaakt. Gebruik een classificatie bij visuele controle, regelcontrole of bij het uittrekken van gegevens.

Formules in classificaties

solibri formule classificatie

Bij numerieke parameters, zoals lengte, is het mogelijk om een gebied op te geven in de Classification Rules. Daarmee kun je groeperingen maken. Bijvoorbeeld: ventilatiebuizen klein, midden en groot, of kanaalplaten kleiner dan 10 meter, groter dan 15 meter, of juist ertussenin.