Veelgestelde vragen

 over Solibri

Classificeren & selecteren

 

 

Hoe kan ik classificaties gebruiken met mijn Solibri product?

      Office* Site  Anywhere
Selecteren op basis van classificaties x x x
Classificaties toevoegen, aanmaken en aanpassen x x -
Handmatig classificeren x x -
 
*Dezelfde mogelijkheden als de Solibri Model Checker

 

 

Is er een makkelijke manier om classificatieregels te bewerken?

Doordat Classificaties meestal voor meerdere modellen geldig moeten zijn, bestaan er vaak veel Classification Rules. Het aanpassen van Classifications Rules in Solibri is vaak bewerkelijk. Dit wordt opgelost door de regels naar Excel te exporteren en na het aanpassen weer te importeren. Ga als volgt te werk:
 • Selecteer de aan te passen Classification
 • Ga naar de Classification Settings > Classification Rules tabblad
 • Kies ‘Export to Excel’

 • Open het bestand in Excel en pas het aan en sla op
 • Ga in Solibri naar de Classification Settings > Classification Rules tabblad
 • Kies ‘Import Excel worksheet’ en browse naar het opgeslagen bestand
 • In het opkomende venster is per Excel kolom een kop te kiezen
 • Controleer deze instellingen en kies vervolgens ‘Next’
 • Selecteer de gewenste toe te voegen rijen
 • Klik op Finish
 
 
 

Kan er een groepering in de classificatie ingesteld worden?

Het maken van groeperingen kan op basis van numeriek gebaseerde parameters zoals lengte of oppervlakte.
 • Voeg in de Classification Rules een kolom toe op basis van nummerieke waarden
 • Dubbelklik in de cel
 • Vul het gewenste bereik van de afmetingen in
 • Klik op OK

 
 

Hoe kan ik één component op meerdere manieren classificeren?

Elke component kan meerdere keren geclassificeerd worden door gebruik te maken van verschillende classificaties. Soms is het echter wenselijk dat één component binnen één classificatie meerdere keren geclassificeerd wordt. Bijvoorbeeld als er zowel een groep toiletten als MIVA toiletten benodigd is, of wanneer een wand of assembly meerdere elementen bevat. Dit werkt als volgt:
 • Ga naar de classificatie instellingen > Settings
 • Vink ‘Allow Multiple Classification Names’ aan
  Dit betekent dat wanneer een component aan meerdere regels voldoet, meerdere classificatienamen krijgt.
 • Ga naar het tabblad ‘Classification Rules’
 • Vink ‘All Matching’ aan

   
 
 

Selectie maken met de eigenschappen in ITO lijst

Ook nadat een Takeoff gedaan is kan er op diverse manieren worden geselecteerd en daarmee gevisualiseerd. Een handige functie is de mogelijkheid om vanuit de lijst elementen met specifieke gelijke eigenschappen te tonen, los van de groepering in de kolommen.
 • Kies een parameter in de lijst die je als uitgangspunt wilt gebruiken
 • Ga op een waarde staan en roep het contextmenu op
 • Kies de functie: ‘Show equal’: Elementen met een gelijke parameter worden herkenbaar
 Deze functie is ook toepasbaar voor meerdere eigenschappen tegelijkertijd.  
 


Gelijksoortige componenten verzamelen

Een kolom in een ITO kan ingesteld worden om te groeperen. (Roep op een kolomkop het contextmenu op  kies ‘Edit Column’ en zet ‘Grouping’ aan). Hiermee worden alle componenten die dezelfde eigenschappen hebben in dezelfde rij weergegeven. In de eigenschappen van een kolom met afmetingen kun je aangeven dat je deze niet wilt optellen maar wilt groeperen. Op deze manier kan bijvoorbeeld de merknaam van een raam of deur gebruikt worden om zeer snel een overzicht te krijgen van alle verschillende ramen en deuren en dit gelijktijdig zichtbaar maken in het model. 
 
 

Classificaties aansluiten op meerdere modellen

Een classificatie kan dienen als hulpmiddel wanneer bij meerdere modellen IFCdata op verschillende posities aanwezig is, of modellen verschillende classificaties bevatten. De classificatie kan heel specifiek voor een model worden opgesteld maar kan ook door het toevoegen van verschillende scenario’s eenvoudig voor meerdere modellen worden gebruikt. De NL-SfB/BB-SfB is een voorbeeld van zo’n classificatie waarbij de NL-SfB/BB-SB informatie zich al op 9 verschillende plaatsen kan bevinden zoals als laag, type of naam. of in een Pset Assembly Data.
 
 

Handmatige classificaties binnen een ITO

Binnen een ITO kan voor een classificatie-kolom de optie Editable aangevinkt worden. Hierdoor kan na het uitvoeren van de ITO, binnen de classificatie-kolom, voor een andere waarde gekozen worden bij een element. Op deze manier kunnen fouten in de classificatie direct in de ITO gecorrigeerd worden. Ook kan een model op deze manier handmatig geclassificeerd worden. Vink de optie Editable aan bij de kolomtypes 'classification' en 'color'.
 
 

Ja/Nee-classificatie in een ITO

Het is mogelijk om elementen in Solibri een bepaald kenmerk mee te geven. Voeg dit toe door middel van een classificatie. Bijvoorbeeld een 'ja/nee' classificatie om aan te geven of een bepaalde controle wel of niet is uitgevoerd. De classificatie in dit voorbeeld heeft slechts twee default waarden; 'Ja', met de kleur groen en 'Nee' met de kleur rood. Voeg de classificatie in een ITO als kolom toe en maak deze Editable. In de uitgevoerde ITO kan deze waarde (Ja/Nee) vervolgens handmatig gekozen worden. Als bij de instellingen van de 'Color-kolom' de Value by Column gekoppeld wordt aan de Ja/Nee-classificatie, wordt de kleur afgestemd op de keuze voor Ja of Nee.