Veelgestelde vragen

 over Solibri

Rapporteren

 

 

Hoe kan ik rapporteren en communiceren met mijn Solibri product?

      Office* Site  Anywhere
Presentatie aanmaken op basis van checking results x - -
                                                       informatie takeoff results x x -
                                                       Excel bestand x x -
                                                       BCF bestand of BCF server x x x
Presentatie synchroniseren met BCF server x x x
Rapport maken van issues (BCF, PDF, RTF of Excel formaat) x x x
 
*Dezelfde mogelijkheden als de Solibri Model Checker
 

 

Welke pakketten kunnen BCF 2.1 inlezen?

Via BIMcollab en de BCF Managers is BCF 2.1 te gebruiken in Revit, ARCHICAD, simplebim, Solibri, Navisworks en Tekla. Daarnaast maken steeds meer paketten gebruikvan BCF 2.1.
 
 

Welke informatie is in BCF 2.1 toegevoegd?

BCF 2.1 is een verbetering van de vorige BCF 2.0 standaard en biedt een betrouwbaardere uitwisseling met name voor Viewpoints. Daarnaast zijn aanvullende eiegenschappen mogelijk zoals milestones en deadlines. 
 
 

Presentation Report: sjabloon voor standaard rapportage in Excel?

Bij het maken van een rapport in XLS-formaat wordt er gevraagd om een template te kiezen. Deze templates bevinden zich op de volgende locatie.
 

Solibri installatie:

WIN C: > Users > Public > Solibri > SOLIBRI > Report Templates > Coordination Report
C: > Users > Public > Solibri > SOLIBRI > Report Templates > Summary Report
 
MAC

 
Programmas’s > Solibri > Report Templates > Coordination Report
Programmas’s > Solibri > Report Templates > Summary Report
 
 

Solibri KeyMember Editie installatie:

WIN C: > Users > Public > Solibri > Solibri KeyMember Editie > Coordinatie sjablonen
MAC Programma's > Solibri KeyMember Editie > Coordinatie sjablonen
 
 

Presentation Report: maak een eigen sjabloon voor presentaties

Om een eigen sjabloon te kunnen maken is een spreadsheet-programma nodig zoals bijvoorbeeld Microsoft Excel. Volg de volgende stappen om een eigen sjabloon te maken:
 
 • Ga naar de Layout 'Communication'.
 • Klik in de View 'Presentation' op 'Report'.
 • Kies voor 'Create Default...'
 • Geef het bestand een duidelijke naam, maak eventueel een eigen map aan.
 • Kies de juiste opslagversie (formaat .xlsx of xls) voor het beschikbare Excel-programma.
 • Klik op ‘Save As’ en het bestand wordt direct geopend in Excel.
  Het kan ook in een andere spreadsheet programma worden geopend dat .xlsx of .xls bestanden kan lezen en schrijven.
 • Wijzig hierin de gewenste opmaak, lettertype, logo’s, gewenste inhoud etc.
  Bij de gewenste inhoud van de kolommen staat een tekst (Template Keyword) die gelinkt kan worden aan de inhoud van een dia bijvoorbeeld <SLIDE_NUMBER>. Bekijk in de help van Solibri de lijst van mogelijke Template Keywords onder Common features > Reports (Help Solibri)
 
 

Information Takeoff:  standaard rapportage sjabloon (Excel)

Bij het maken van een rapport in XLS-formaat wordt er gevraagd een template te kiezen. Deze templates bevinden zich op de volgende locatie.
 

Solibri installatie:

MAC Programmas’s > Solibri > Information TakeOff > Templates
WIN C: > Gebruikers > Openbaar > Solibri > SOLIBRI > Information TakeOff > Templates

 

Solibri KeyMember Editie installatie:

MAC Programma's > Solibri KeyMember Editie > Information TakeOff > Rapport sjablonen
WIN C: > Gebruikers > Openbaar > Solibri > Solibri KeyMember Editie > Information
TakeOff > Rapport sjablonen
 
 

Information Takeoff: eigen sjabloon maken voor uittrekstaten

Om een eigen sjabloon te kunnen maken is een spreadsheet-programma nodig zoals bijvoorbeeld Microsoft Excel. Volg de volgende stappen om een eigen sjabloon te maken:
 • Ga in de Layout ‘Information Takeoff’ naar de View ‘Information Takeoff’
 • Activeer de ITO waarvoor een sjabloon gemaakt moet worden
 • Klik op ‘Report’
 • Kies voor ‘Excel Template Report’ en klik op ‘Create Default…’
 • Geef het bestand een duidelijke naam, maak eventueel een eigen map aan.

 • Kies de juiste opslagversie (formaat .xlsx of xls) voor het beschikbare Excel-programma.
 • Klik op ‘Save As’ en het bestand wordt direct geopend in Excel. 

  Het kan ook in een andere spreadsheet programma worden geopend dat .xlsx of .xls bestanden kan lezen en schrijven.
 • Wijzig hierin de gewenste opmaak, lettertype, logo’s, gewenste inhoud etc

  
  
Bij de gewenste inhoud van de kolommen staat een tekst (Template Keyword) die gelinkt kan worden aan de inhoud van de Information Takeoff bijvoorbeeld . Maak een sjabloon aan op het moment dat de ITO definitief is. Gekozen kolommen worden dan meteen als Template Keyword ingevuld. Wanneer er op een later moment een kolom wordt toegevoegd zorg er dan voor dat de naam van de kolom exact overeenkomt met de Template Keyword.

Let op! Het aantal en type kolommen dienen overeen te komen met de gekozen kolommen in de ITO. Bewaar de eigen ITO samen met het gewenste rapport.  
 


Classificatiekleuren in een ITO

Door classificaties kunnen verschillende modellen op een eenduidige manier ingedeeld worden. Zo’n eenduidige manier van classificeren is belangrijk bij het werken met verschillende modellen. De classificatie naam is ook te gebruiken in een ITO door een kolom Classificaties toe te voegen. Kies dan bij de eigenschappen van de kolom Color op basis van welke waardes van een andere kolom de kleur moet worden gebaseerd. Kies daar voor de classificatie kolom, dan zijn de kleuren in de ITO en classificatie hetzelfde. Zet eventueel bij de eigenschappen van de Color kolom de functie Editable uit. Dan kan de kleur alleen in de gebruikte classificatie aangepast worden. 

 

Workflow BIMcollab en Solibri met BCF Connector

Met de BCF Connector kan vanuit Solibri direct gecommuniceerd worden met BIMcollab. Wanneer issues uit BIMcollab in Solibri worden binnengehaald en vervolgens iemand in BIMcollab iets wijzigt in dezelfde issues (bijvoorbeeld vanuit andere pakketten), kan het gebeuren dat Solibri deze wijzigingen weer overschrijft met de oude waarde. Om dat te voorkomen adviseren we binnen Solibri de volgende werkmethodieken.

 

Nieuw project vanuit Solibri

Met 1 persoon aan gewerkt en zonder updates van issues: Uploaden via de BCF Connector: rechtermuisknop op presentatie > Synchronize Presentation with BCF Server
 

Nieuw project vanuit Solibri

Met meerdere personen aan gewerkt en/of issues met een historie:
 • Sla de issues op als BCFzip bestand: Selecteer de presentatie > kies in de knoppenbalk ‘Report’ > kies BCF Report (BCFZIP) v2.0. 2.
 • Ga naar BIMcollab en importeer het bestand in het project.
 

Issues ophalen vanuit BIMcollab

Updaten via BCF Connector: rechtermuisknop presentatie > Synchronize Presentation with BCF Server.
Let op dat alleen de vinkjes bij ‘Import from Server’ aan staan.
 

Issues versturen naar BIMcollab

 • Sla de issues op als BCFzip bestand: Selecteer de presentatie > kies in de knoppenbalk ‘Report’ > kies BCF Report (BCFZIP) v2.0 2.
 • Ga naar BIMcollab en importeer het bestand in het project.