Check met de nieuwe parkeerplaatsregel

Eén van de nieuwe regels in Solibri 9.9 is de ‘Parking Rule’. Om deze te kunnen gebruiken moeten in het IFC model de parkeerplaatsen als Space/Zone gemodelleerd zijn. Gebruik de Pset_SpaceParking om te definiëren of het om een parkeerplaats voor gehandicapten gaat en voor welk type voertuig. De lijst van type parkeerplaats is vrij aan te maken en het is dus handig dit onderling vooraf af te stemmen. De handigste methode is om per parkeerplaats een aparte Space/Zone te plaatsen. Maak voor het checken van het juiste aantal parkeerplaatsen gebruik van de ‘Relative Number Regel' #235.