Vorderingsstaat nog sneller gemaakt

1. Maak een Classificatie aan voor de gegevens die toegevoegd moeten worden.


2. In het geval van datums moet ‘Use Dates as Classification Names’ aangevinkt worden. Verder hoeft niets ingevuld te worden.


3. Maak een ITO aan. Zorg voor een goede filter die de componenten toont met behulp van deze ITO geclassificeerd moeten worden.
 

4. Klik op OK en voeg in de ITO zelf een extra kolom toe.
 

5. Vink in de Settings van de kolom de checkbox ‘Editable’ aan
 

6. Klik op OK


Vanaf nu kan aan alle elementen handmatig een ‘datum’ als ‘classificatie’ gekoppeld worden.


7. Klik op ‘Takeoff All’
 

8. In het veld van de Classificatie kan nu per component handmatig een datum gekozen worden.In de Classificatie worden de in de ITO toegewezen data ‘Classification Names’ en wordt de mappenstructuur in de Classification View opgebouwd.


Tip: Om de data van de vorderingsstaat chronologisch te sorteren met de datumnotatie jjjj-mm-dd gebruikt worden. Mocht deze nog niet zo ingesteld zijn, ga dan naar de layout File > Settings > Units > Date and Time.