Meetstaat Manager 

De ARCHICAD Meetstaat Manager analyseert, meet en adviseert om snel tot een betrouwbare meetstaat te komen

 

Introductie Meetstaat Manager

De Meetstaat Manager biedt een unieke workflow in ARCHICAD om een meetstaat te genereren volgens bureau-eigen werkmethoden conform de VMSW structuur. De Meetstaat Manager kan automatisch uit het model alle benodigde artikelen analyseren, zelfs van niet gemodelleerde elementen. De ARCHICAD Meetstaat Manager analyseert, meet en adviseert om snel tot een betrouwbare meetstaat te komen.

Nieuws

Er is geluisterd naar de feedback van onze klanten en dat heeft onder meer tot de volgende veranderingen geleidt:
Het eenvoudiger uittrekken van de gegevens uit samengestelde lichte scheidings- en houtskeletwanden. Deze kunnen nu als één geheel worden gemodelleerd en op basis van Building Material (type 3) worden uitgetrokken.
De bijgewerkte Detailmeetstaat bevat veel meer vooraf ingevulde informatie, zoals de ruimte, het ruimtenummer, lengtes, breedtes en volumes van de verschillende gereedschappen.
Ontdek alle nieuwe features en overige verbeteringen van de Meetstaat Manager bij de download van de KeyMember Editie >

Feedback

Heeft u al gewerkt met de Meetstaat Manager? Dan vragen wij u onze enquête in te vullen. Tevens kunnen wensen over de Meetstaat Manager opgegeven worden, die in de komende versies vervuld kunnen worden. Naar de enquête >

Tips & Trucs

M-082: Een meetstaat genereren met de Meetstaat Manager Gepubliceerd op 05-12-2018  
M-130: Bestaande projecten of templates omzetten voor de Meetstaat Manager Gepubliceerd op 07-01-2019  
                 Extra downloads M-130: VMSW Classificatie en de ARCHICAD Properties. Gepubliceerd op 03-05-2019  


 

Oefenmodel

In dit ARCHICAD 22 bestand is een project helemaal uitgewerkt met de VMSW coderingen en de Meetstaat Manager. Samen met de video kan worden geleerd hoe de Meetstaat Manager moet worden gebruikt. Aan de hand van enkele bewust gemaakte fouten, worden een aantal veel voorkomende handelingen gedemonstreerd.
 
  Oefenmodel Gepubliceerd op 05-12-2018  




Let op:
Het is noodzakelijk om de KeyMember Editie Release 2 van ARCHICAD 22 of hoger te hebben geïnstalleerd.

FAQ

Op welke manieren kan ik VMSW artikelnummers aan elementen toevoegen?

VMSW artikelnummers kunnen op vijf verschillende manieren aan elementen toegevoegd worden. Bij de eerste drie types wordt er gebruik gemaakt van het Building Material ID van het element. Dit komt voor bij Walls, Slabs, Roofs, Shells, Beams en Columns. Maak voor het toekennen van de materialen gebruik van de attribuut-bestanden die meegeleverd zijn met de KeyMember Editie r2. De eerste drie types houden elk met nog ander parameters rekening om het correcte artikelnummer te bepalen.    Klik om te vergroten

 

 

Op basis van Building Materials

Type 1: Building Material + Dikte + laag
 

 

Klik om te vergroten

Bij dit type gaat het om alle elementen met een Building Material ID met een VMSW-artikelnummer in de vorm 20.XX.XX.
De juiste artikelnummers worden verder bepaald aan de hand van de laag waarin het element staat, en de dikte van de schil.
 • Ken een Building Material toe met de juiste Building Material ID
 • Plaats het element op de juiste laag
 • Geef het element de juiste dikte
In de volgende tabel vind je de combinaties van Building Material ID, Layer en dikte van het materiaal die nodig zijn voor elk artikelnummer van de vorm 20.XX.XX
  Klik om te vergroten
(klik om te vergroten)

 

Type 2: Building Material + Dikte
  Klik om te vergroten
Bij dit type wordt er binnen het artikel een onderscheid gemaakt in dikte. 
Bij de Building Material ID van deze materialen zijn de laatste of twee laatste cijfers vervangen zijn door een “X”. Bijvoorbeeld 21.12.XX. spouwmuurisolatie buitenspouwblad- PUR of PIR.

Ken een Building Material toe met de juiste Building Material ID
Geef het element de juiste dikte


Type 3: Building Material
 







Klik om te vergroten

Dit type bundelt alle andere elementen met een Building Material ID met een VMSW-artikelnummer. 

 • Ken een Building Material toe met de juiste Building Material ID

In het geval van Composites, wordt er aan elke schil een aparte Building Material toegekend, en kan dus ook elke schil een ander type zijn.

 

 

Op basis van Properties

Type 4: Properties

Bij dit type worden er extra VMSW-artikelen toegevoegd aan een element via de Properties.

 • Ken een VMSW artikelnummer toe via de Classifications (1) (Zie type 5)
 • Kijk na of het element ook de juiste ARCHICAD Classificatie heeft (2)
 • Kies de Property die van toepassing is op het element.
 • Klik op de schakel voor de Property, en kies voor Custom (value) (3)
 • Kies het juiste artikelnummer (4)
Klik om te vergroten

Op basis van Classificatie

Type 5: Classificatie

Dit type bundelt de elementen die gemodelleerd worden met gereedschappen zonder Building Material. Hierbij wordt het VMSW-artikelnummer toegevoegd via de Classificatie van het element.
Voor een uitgebreidere uitleg over de verschillende types, raadpleeg T&T 082: Een meetstaat genereren met de Meetstaat Manager.

Zie per artikelnummer welk element en welk type hiervoor te gebruiken is in de Gebruikerstabel Meetstaat Manager

  Klik om te vergroten
 

 

Welke elementen worden niet in de Meetstaat Manager getoond?

 • Elementen op de volgende lagen:
         - 99 lagen
         - lagen
         - lagen
         - lagen
 
 

Welke onderdelen moeten er in mijn bestand zitten voor de Meetstaat Manager?

De Meetstaat Manager maakt gebruik van de volgende onderdelen in ARCHICAD 22 KME BE template, editie r2:
 • Building Materials
 • Layers
  • 21 Buitenwanden
  • 22 C Binnenwanden
  • 22 NC Binnenwanden
  • 22 WS Binnenwanden
 • Properties
  • Aanvulling van de Groep Bouwfysische eigenschappen
  • Aanvulling van de Groep Constructieve eigenschappen
  • Nieuwe Groep Meetstaat
  • Nieuwe Groep VMSW Artikelnummer
 • Classifications
  • VMSW classificatie, versie ARCHICAD 22 KME BE, editie r2
  • ARCHICAD Classification - NED, versie ARCHICAD 22 KME BE, editie r1

Building Materials en Layers kunnen geïmporteerd worden via de Attribute Manager in het Options Menu, maak gebruik van de KeyMember template om deze attributen over te nemen. 
De Properties en VMSW Classificaties kunnen via het zipbestand Migratiebestanden Meetstaat Manager.zip geïmporteerd worden via de Property Manager en de Classification Manager in het Options Menu.

  
 

Op welke manier gaat de Meetstaat Manager om met lege openingen en nissen?

Lege openingen en nissen hoeven in de meeste gevallen niet in de meetstaat opgenomen te worden. Daarom komen deze niet in de lijst met meldingen wanneer hier geen artikelnummer aan toegekend wordt. 
Wanneer je hier wel een artikelnummer aan toekent via de Classificatie, wordt het element wel opgenomen in de meetstaat.


 

Op welke manier gaat de Meetstaat Manager om met Beams en Columns met Complex Profiles?

Van Beams en Columns die als Complex Profile worden gemodelleerd, kan enkel het Building Material dat aan het eenvoudige profiel van de kolom of balk werd toegekend herkend. Ga daarom als volgt te werk bij het modelleren van balken en kolommen:
 • Selecteer het Beam of Column gereedschap.
 • Ga naar de Beam/Column Default Settings.
 • Selecteer eerst het eenvoudige profiel (1) en ken hier een Building Material met het juiste artikelnummer aan toe (2).
 • Selecteer hierna het Complex Profile (3) en kies het gewenste profiel (4).
Dit heeft als gevolg dat er aan een balk of kolom als Complex Profile slechts één Building Material kan worden toegekend.
Bekledingen, zoals schilderwerken, kunnen bijgevolg best als Basic wand of vloer rond het profiel gemodelleerd worden. 
 
  Klik om te vergroten


Klik om te vergroten
 
In het geval van staalprofielen, moet het artikelnummer nog éxtra toegevoegd worden bij de Classifications.
 • Kies vervolgens bij de Classifications het correcte artikelnummer (5).
  Klik om te vergroten


 

Hoe zorg ik ervoor niet-gemodelleerde elementen tóch opgenomen worden in de meetstaat?

Artikelen die wel in de meetstaat moeten worden opgenomen, maar niet gemodelleerd worden, kunnen opgedeeld worden in twee categorieën.
 

Elementen waarvan de aard van overeenkomst “PM” of “SOG” is.

Deze kunnen in de Meetstaat Manager opgenomen worden wanneer er in de Description in de Classification Manager “export” toegevoegd wordt.
 

Elementen waarvan de aard van overeenkomst “FH” of “VH” is.

Voor deze elementen moet er wel een berekening opgenomen worden in de meetstaat. Een voorbeeld hiervan is een brievenbus. 
Hiervoor is het object Meetstaat Manager 22 KM beschikbaar (Linked Libraries > ARCHICAD bibliotheek 22 KME > Add-on Bibliotheek > Meetstaat Manager 22). In het object kan de hoeveelheid (lengte/oppervlak/volume/aantal/gewicht) worden ingevuld én bij Classifications and Properties moet de juiste classificatie worden gekozen. 
Het object is standaard beschikbaar in de ARCHICAD bibliotheek KME 22 release 2.
  Klik om te vergroten


 

Hoe moet ik een VMSW Classificatie importeren?

Open via Options de Classification Manager. Klik op de knop import. Ga dan naar de GRAPHISOFT > ARCHICAD 22 >  Defaults > ARCHICAD. Kies het bestandsformaat 'ARCHICAD Project Files' en selecteer daarna het bestand ARCHICAD 22 BE KME template.tpl.
Een pop up venster met de vraag welke Properties included moeten zijn verschijnt. Selecteer hier All from file en klik op OK.
Als er al Classificaties geladen zijn, zal hij vragen of hij deze moet vervangen of niet. Zo niet kies Skip. Dit zal hij ook vragen voor de Properties. Mochten deze niet vervangen moeten worden kies dan ook hier Skip. De VMSW Classificatie wordt geïmporteerd.
Nu kan opnieuw de Meetstaat Manager geopend worden en kunnen de reeds geclassificeerde onderdelen geladen worden.  
  Klik om te vergroten


 

Kunnen MEP objecten opgenomen worden in de Meetstaat Manager?

Aan MEP-objecten kan op dezelfde manier een artikelnummer toegekend worden als aan andere objecten, namelijk via de Classificatie.

Let op!
Van MEP elementen met een bocht, kan de lengte niet worden uitgelezen. Maak gebruik van het object Meetstaat manager KM en vul per bocht de lengtemaat in.
 


 

Hoe wordt informatie over het Complex Profile uitgelezen in de Extra info 1?

Ga in de Property Manager naar de Property “Type Profiel”. Klik onder AVAILABILITY FOR CLASSIFICATIONS op Edit… en vink aan of uit bij welke onderdelen deze Property aanwezig moet zijn.

 
  Klik om te vergroten
     
Het betreffende element kan vervolgens geselecteerd worden en in de Infobox kan het juiste type uitgelezen worden door op het rekenmachientje achter de Property te klikken.  
 

 

Hoe worden ruimtenummer en -naam ingevuld in de detailmeetstaat?

Bij het plaatsen van zones wordt de naam en het nummer van de betreffende ruimte ingevuld in de instellingen van de zone.

 
Muren en daken die deze zone raken, zullen met ruimtenummer en -naam verschijnen in de detailmeetstaat. Bij kolommen, balken, objecten, trappen en relingen die ín een zone zijn geplaatst gebeurt dat ook.

Om te zorgen dat bij vloeren het ruimtenummer en -naam getoond gaat worden is er een overlap met de zone nodig. In de instellingen van de zone wordt een negatieve waarde bij Subfloor Thickness ingevuld waardoor de zone en de vloer elkaar overlappen. Door deze overlapping kan de Meetstaat Manager de aan de vloer gerelateerde zone(s) detecteren en kunnen deze in de detailmeetstaat getoond worden. Wanneer een element gerelateerd is aan meerdere zones, zullen alle ruimtenummers- en namen in de detailmeetstaat getoond worden.


 

 


Video's

 
 
Analyseren 

 

 

 

Meten  
 
 
De Meetstaat Manager kan automatisch uit het model alle benodigde artikelen analyseren, zelfs van niet gemodelleerde elementen.


 
Introductie en demonstratie Meetstaat Manager  (00:00)
Genereren bovenliggende bijhorende artikelen (02:14)
Niet gemodelleerde onderdelen zoals PM en SOG  (03:56)
Beheer artikelen in de Classification Manager  (04:22)
Toevoegen van extra artikelen  (08:33)









 
 
  VMSW artikelnummers kunnen op vijf verschillende manieren aan elementen toegevoegd worden. Bij de eerste drie types wordt er gebruik gemaakt van het Building Material ID van het element. Type 4 en 5 gebruiken ARCHICAD Properties en ARCHICAD Classifications.

 
Artikelnummers aan elementen toevoegen  (00:00)
Type 1: Building Material, laag en dikte van de schil (01:33)
Type 2: Building Material en dikte van de schil (04:46)
Type 3: Building Material (06:02)
Type 4: ARCHICAD Properties  (06:41)
Type 5: ARCHICAD Classificaties  (09:32)
Pro Memorie (PM) en Som Over Geheel (SOG)  (10:34)






 

 

Adviseren

  
 

De Meetstaat Manager adviseert de gebruiker om het model op de juiste manier in te stellen, om zo tot een juiste Meetstaat te komen.


 
De Meetstaat Manager adviseert (00:00)
Meetstaat Manager Menu - tabblad Resultaten (00:28)
Meetstaat Manager Menu - tabblad Meldingen (03:04)
Foutopsporing - Geen Classificatie toegekend  (04:14)
Foutopsporing - Classificatie niet gevonden (05:08)
Foutopsporing - Geen Classificatie met juiste dikte  (06:27)
Element is geen type 1, 2 of 3  (08:24)
Exporteren naar Samenvattende Meetstaat in Excel  (09:26)
Exporteren naar Gedetailleerde Meetstaat in Excel  (10:31)





 
 
 

Hulpmiddelen


 
   
Naast de add-on Meetstaat Manager zijn er nog enkele onderdelen uit ARCHICAD en de KeyMember Editie die de Meetstaat ondersteunen.

 
Hulpmiddelen voor het maken van de Meetstaat (00:00)
Object voor (nog) niet gemodelleerde elementen  (00:29)
Inzicht in hoeveelheden met het Element Information (03:43)
Extra aandachtspunten (06:12)
Toevoegingen aan de KeyMember template  (07:48)