Nieuwe generatie vliesgevel gereedschap

De vliesgevel is uitgebreid met een vernieuwd patronen-generator waarbij de focus ligt op het gebruiksgemak en een verbeterde productiviteit.
 • Patronen kunnen eenvoudig in de instellingen of in het model gedefinieerd worden.
 • Het is eenvoudiger om een realistische weergave te bereiken. De vernieuwde subonderdelen zoals ramen, deuren, grijpankers en accessoires zijn per View in te stellen in de Model View Option Combinations.
 • Het is eenvoudiger om gebruik te maken van eigen gedefinieerde profielen.
 • De vernieuwde vliesgevel is nu ook geschikt voor de workflow met Grasshopper.
 

Flexibiliteit met parametrische profielen

De verbeterde profieleditor maakt het mogelijk om intelligente profielen te creëren voor kolommen, balken en wanden en bovendien de vorm en afmetingen van de bijbehorende profielen te beheren via BIM-parameters.

Parametrische profielen kunnen door de gebruiker worden gecreëerd en beheerd. De combinatie van standaard profielen, eigengemaakte profielen en aanpassing door meerdere parameters geeft de gebruiker meer ontwerp mogelijkheden en verhoogd de productiviteit.
 

Ontdek hoe je organisatie efficienter kunt laten werken
door middel van 3D modelleren of BIM. 

Laat je vrijblijvend adviseren

Uitbreiding
trapgereedschap

 
Het trapgereedschap is uitgebreid met de mogelijkheid om een vrije hoogte op te geven. Door middel van de Collision Detection is het mogelijk om deze vrije hoogte te valideren.

De mogelijkheden van bordes- en vloeraansluitingen zijn verder uitgebreid. Daarnaast zijn de documentatiemogelijkheden van trappen verbeterd, zoals voor de 2D weergave van monolitische trappen, trede- en niveau maatvoering als ook de weergave van de looplijn. 

Berekeningen
met formules


Met expressies kunnen berekende waarden toegevoegd worden aan de elementen in het model. Een combinatie van element-eigenschappen met rekenkundige formules geeft ongekende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld ventilatie- berekeningen en aantal kilo’s staal per ligger of begroting. 

Expressies kunnen worden opgebouwd uit parameters en properties uit het model. Dit zijn modeleigenschappen dus bij wijzigingen in het model worden berekeningen automatisch doorgevoerd.

Meer detail weergave
in IFC modellen


Verbeterde importmogelijkheden van eigenschappen uit een IFC bestand waardoor deze beschikbaar komen in ARCHICAD properties.

Verbeterde exportmogelijkheden naar IFC geven gedetaileerde informatie van bijvoorbeeld wandschillen.

CineRender engine van Maxon in ARCHICAD 22​

 
     

En verder...

Zoals elke nieuwe versie biedt ook ARCHICAD 22 weer een veelvoud aan verbeteringen die de kwaliteit van output en snelheid van werken verhogen.


Reling gereedschap
 • Uitgebreidere opties voor de vormgeving van (hoofd)balusters.
 • Regeleinden zijn eenvoudiger aanpasbaar door de toevoegingen van hotspots.
 • Uitgebreidere opties voor de beëindiging van regeleinden.

IFC ondersteuning 
 • De Import translator zet IFC eigenschappen om naar ARCHICAD properties en eigenschappen waardoor data uit het externe model in ARCHICAD functies te gebruiken of aan te roepen is, zoals in Expressies, Graphic Override Combination of Schedules.
 • In de export translator het mogelijk om meer gedetailleerde informatie te koppelen aan de export naar IFC. Eigenschappen gekoppeld aan de Building Materials en eigenschappen van schilhoeveelheden geven meer inzicht in de schil-informatie bij het gebruik van composieten zonder dat dit ten koste gaat van krachtige ontwerptools zoals de Composieten. 

En verder
 • ARCHICAD 22 bevat de nieuwste (R19) CineRender-engine van Maxon, die stereoscopische of 360° weergaven biedt.
 • Vele functionele verbeteringen voor een nóg betere productiviteit.
 
Ontdek nog meer over de nieuwe versie op de GRAPHISOFT website