BIM en Circulairbouwen, wat je moet weten

BIM en Circulairbouwen, wat je moet weten

Open standaarden 

Data formats als input voor de paspoorten kunnen per type object en (deel)sector verschillend zijn. Het is van belang gebruik te maken van open standaarden conform Forum Standaardisatie, zoals IFC-, RDF-, SHACL- en XML-datafiles. Met hierbij de opmerking dat als in deze standaarden structurele aanpassingen in data structuur worden gemaakt, het risico bestaat op onleesbaarheid van de files.ILS voor materialenpaspoorten

Samen met Madaster hebben wij gewerkt aan een optimale kwaliteit van de BIM data. Hierdoor kunnen met Archicad eenvoudig IFC modellen worden geëxporteerd voor het creëren van een Madaster materialenpaspoort. Maar ook kan door de synchronisatie via het online Madaster platform het ontwerp continu worden gemonitord en verbeterd. Om er voor te zorgen dat dit door alle disciplines bij een integrale bouwproces kan worden aangeleverd is het wellicht tijd voor een 'ILS voor materialenpaspoorten'?

4.2.3 Informatiekwaliteit

Het paspoort dient ‘auditable’ te zijn, dat wil zeggen dat het in de toekomst mogelijk moet zijn dat externe geaccrediteerde partijen de informatiekwaliteit kunnen controleren. Het is wenselijk dat in alle fasen een audit kan plaatsvinden op de kwaliteit van de data/informatie. Dit geldt voor:
— de input van de objectgerelateerde data (building information modelling (BIM)-model van een gebouw bijvoorbeeld)Kwaliteitsborging

Solibri en BIMcollab ZOOM bieden unieke mogelijkheden om BIM modellen te toetsen op kwaliteit met betrekking tot de benodigde informatie voor het creëren van een materialenpaspoort (1) . Hiervoor zijn speciale sets beschikbaar die in samenwerking met Madaster zijn ontwikkeld.
 
Voor Solibri vindt je de Madaster regelset hier.
Voor BIMcollab ZOOM vind je de Madaster Smart View set hier.

(1) Honic, M. et al, 2019, Concept for a BIM-based Material Passport for buildings