De juiste manier om zonder zorgen over te stappen naar BIM

De juiste manier om zonder zorgen over te stappen naar BIM

Er zijn veel voordelen te halen uit het werken met BIM. Maar niet iedereen ziet deze voordelen op dezelfde manier. Er zijn verschillende aspecten aan het BIM proces en datzelfde geldt ook voor de BIM software. Als je voor de keuze staat om BIM te implementeren is het belangrijk gerichte stappen te zetten om te komen tot een goede keuze.

Een overstap naar BIMsoftware bestaat uit 3 stappen: een analyse van de huidige situatie, inventarisatie van de wensen & mogelijkheden en een goede implementatie.

Met dit stappenplan maak je een goede beslissing en ga je op zoek naar het BIM pakket dat de voordelen geeft die jij nodig hebt.

Stap 1: Hoe kan BIM je succesvol maken?

Als je dit artikel leest zul je mogelijk niet tevreden zijn met je huidige workflow en ben je de mogelijkheden van BIM aan het onderzoeken. De implementatie van BIM is meer dan alleen een wijziging in software. Het is een hele cultuurverandering. Sta even kort stil bij de aspecten die BIM je zou kunnen geven op jouw toekomstig succes. Waar zou je willen verbeteren en hoe kan je bedrijf hierop inspelen. Welke vorm van BIM geeft jou die kans en meer omzet. Hieronder zal ik enkel voorbeelden geven waar BIM een rol kan spelen in je bedrijfsambitie.

Meer inzicht en betere communicatie

BIM kan bijdragen aan betere communicatie en betere samenwerking met andere partijen. Doordat het bouwt op intelligente 3D modellen is het mogelijk om sneller inzicht te krijgen in het ontwerp en de uitvoerbaarheid hiervan. BIM kan in een vroeg stadium ontwerpproblemen aan het licht brengen.

Een veranderende rol

In de afgelopen 10 jaar is de architectenbranche hevig veranderd. Daar waar de architect eerder nog een rol speelde in de uitwerking van projecten, verliest hij nu deze mogelijkheid omdat de aannemers deze rol naar zich toe hebben getrokken. Wellicht is het zoeken naar andere inkomsten een mogelijkheid zoals bijvoorbeeld meer betrokkenheid bij de werkvoorbereiding. Is het werk wat je doet en levert nog steeds toereikend voor voldoende omzet, of is innovatie nodig op deze of misschien wel andere gebieden?

Mee met de toekomst

Vaak is er een tekort aan goed personeel en bied je als werkgever niet de kansen die een toekomstig medewerker zoekt. Hierdoor wordt er een grote druk gelegd op het personeel. Een overstap naar BIM kan een mogelijkheid opleveren om andere soorten functies aan te bieden, nieuwe expertise te ontwikkelen en groeimogelijkheden aan (toekomstig) personeel. Hiermee worden kansen gecreëerd om medewerkers bij het bedrijf betrokken te houden.

Projecten realiseren

Recente problematiek rondom de stikstofcrisis geeft veel impact op het verkrijgen van de juiste vergunningen. Circulair en modulair bouwen in relatie tot het stikstofdebat zijn genoemd als mogelijkheden om sneller vergunningen te verkrijgen. Met een BIMsoftware is het mogelijk om materialen inzichtelijk te maken. Informatie die uit een BIMmodel kan worden gehaald is van onschatbare waarde.

De werkvoorraad daalt

Dit geeft mogelijkheden om tijd te investeren in andere werkzaamheden of een overstap naar BIM. Lukt het niet om de juiste projecten binnen te halen, of zijn anderen je net voor? Een verandering in software kan kansen bieden om die project nu nèt wel binnen te halen.

Stap 2: Mogelijkheden in kaart brengen

Nadat er een visie en strategie voor het bureau is ontwikkeld wordt het tijd om de mogelijkheden van software te gaan verkennen. Bekijk hierin alle voor- en nadelen van de software, maar bekijk ook vooral hoe de software kan bijdragen in de gewenste ambities.

Mogelijkheden van software

Bekijk hoe de software kan bijdragen aan jouw visie en werkwijze. BIM is meer dan een software alleen. Het bevat allerlei aspecten van ontwerp-vrijheid, documentatie in verschillende fases van het bouwproces, samenwerking met allerlei andere spelers in de bouw tot Algorithmic Design, waarbij algoritmen gebruikt worden om tot een ontwerp te komen. Als ontwerp-vrijheid een belangrijk aspect is voor het bureau, dan is het goed om te kijken naar de verschillende mogelijkheden in de software. Duurzaam omgaan met onze materialen en CO2 uitstoot van materialen kan een belangrijk aspect zijn. BIM speelt een rol in meer inzicht creëren in gebruikte materialen en de impact hiervan.

Wie goed kijkt kan een goede keuze maken

Wie een goede keuze wil maken struint niet alleen het internet af, maar gaat ook eens op bezoek bij andere architectenbureaus. Iemand die is overgestapt op andere software kan goed het verschil duidelijk maken en de voordelen omschrijven die een overstap hebben gebracht. Iemand die enthousiast is over zijn software, zal dit ook laten blijken.
Een valkuil bij deze is dat de gebruiker een sterke voorkeur heeft gekregen voor zijn keuze, dus het goed om verschillende software te onderzoeken. Je kunt software dealers altijd vragen om een lijstje met gebruikers die hun ervaringen graag willen delen.

Inzicht in de kosten

Daarnaast is het belangrijk om de kosten in overweging te nemen. Niet alleen de aanschafkosten komen hierbij in beeld. Er zijn ook kosten voor updates en upgrades, opleiding, ondersteuning, content, plugins en hardware. Deze kosten kunnen je afschrikken maar in veel gevallen is er een groeimodel aanwezig waarmee kosten gereduceerd kunnen worden in het begin. Denk aan het credo “De ergernis over slechte kwaliteit duurt voort, als de vreugde over een lage prijs allang is vergeten”. Dit is met name waar, wanneer een langdurende verbintenis wordt aangegaan. Tip: lees ook het blog ‘De volledige kosten van BIM software’.

Stap 3: Implementeren van BIM

Draagvlak

Het is belangrijk dat bij een implementatie het personeel mee gaat in de veranderingen. Doordat BIM niet alleen maar een software is zal de implementatie een verandering brengen in de manier van werken. Het opstarten van een pilot kan deze overgang soepeler maken. Wanneer enkele medewerkers in het diepe springen die affiniteit hebben met deze verandering kunnen zij de pioniers vormen in het bedrijf. Uiteindelijk zijn het de medewerkers die de nieuwe software moeten gaan gebruiken. Zorg ervoor dat iedere medewerker op een of andere manier wordt betrokken bij het beslissingsproces.

Een startproject

Vaak wordt er bij een pilot gedacht aan een nog uit te werken project. Dit is goed mogelijk, maar daar zijn een aantal aandachtspunten bij. Het project kan een jaar duren, doorloop je dan wel alle fases? Het project kan in de ijskast terecht komen, stopt dan ook de pilot? Het project wordt steeds uitgesteld, wordt de pilot dan ook steeds uitgesteld?
Een betere manier van een pilot kan zijn om een reeds uitgewerkt project opnieuw uit voeren. Doorloop de verschillende fases van het project en niet alleen de eindfase. Een bijkomend voordeel is dat je het project nog eens goed kan controleren en ‘BIM ready’ kan maken. De medewerker kan zich volledig richten op de software en hoeft zich niet de bekommeren over de uitvoering.

Opleiden

Vanwege de complexiteit van de software is het verstandig om de medewerkers een cursus te geven. ‘Learn by doing’ is met BIM software geen goede manier om een pilot te doen. Geef hierbij ook de ruimte om te kunnen experimenteren en de juiste werkwijze te vinden. Het gebrek aan tijd kan het tempo van een implementatie vertragen en niet tot de gewenste verandering leiden.

Begeleiding door experts

In het implementatietraject kan goede begeleiding het verschil maken tussen succes en falen. BIM specialisten geven advies op maat in dit traject waardoor snel grote stappen genomen kunnen worden. Ze hebben de expertise over de software en weten hoe verschillende workflows het beste opgezet kunnen worden.

BIM is meer dan alleen een software. Het geeft je als bedrijf veel kansen als je die maar weet te pakken. Met het stappenplan wordt niets vergeten en kan de juiste keuze worden gemaakt voor het BIMpakket dat jou de voordelen geeft die jij nodig hebt.

Benieuwd wat Archicad voor jouw bedrijf kan betekenen?

Bronvermelding

Stappenplan BIM | Bouwend Nederland 2012
BIM biedt bouw business | Bouwend Nederland + ABN Amro Bank (2012)
Werken in de architectenbranch | SFA 2014
Ruimte aan de architect, Een onderzoek naar de veranderingen in positie van architecten in Nederland 2008-2018
Aan de slag met BIM; gewoon doen! | 2012