Design LCA in Archicad

DesignLCA in Archicad

Met een wereldwijde CO2-emissie van 38 procent zet de bouw het klimaat behoorlijk onder druk. Architecten gaan meer en meer op zoek naar manieren om de voetafdruk van hun ontwerpen te verkleinen. De DesignLCA in Archicad kan hierin een wezenlijke bijdrage leveren. Dankzij deze plug-in evalueer en stuur je in een handomdraai de milieueffecten van je ontwerp.

Een gecertificeerde levenscyclusanalyse (LCA) berekent alle uitstoot die een product veroorzaakt van ‘cradle-to-grave’. De DesignLCA is hierop gebaseerd. Via deze plug-in achterhaal je onder andere de CO2-uitstoot, energie-efficiëntie en hoeveelheid afval van het ontwerp. Dit alles gebeurt direct in Archicad, waardoor je tijdens het ontwerpproces milieueffecten meet. Zo ontdek je snel hoe je duurzaamheid in jouw ontwerp kunt maximaliseren.

Geen extra kosten, koppelingen of platform

De DesignLCA is gratis beschikbaar voor Archicad-gebruikers en is volledig verweven met de ontwerp-workflow. Externe koppelingen of platforms zijn niet nodig. Als input gebruikt de plug-in materiaalgegevens uit je BIM-model, een rijke set aan duurzaamheidsinformatie, energiesimulaties en enkele basisberekeningen. De energie-evaluatietool EcoDesigner STAR voorziet de designLCA van de operationele CO2-emissie en gebouwoppervlakte.

Bepaal je duurzaamheidsstrategie met Archicad!

Bekijk dit gratis webinar en ontdek alle mogelijkheden en voordelen van duurzamer ontwerpen in Archicad.

Zeer efficiënt

Vanzelfsprekend is het niet nodig handmatig hoeveelheden in te voeren. Archicad beschikt over een materialendatabase die alle gegevens bevat waarmee de DesignLCA uit de voeten kan. Op die manier kun je zeer efficiënt werken. In de KeyMember Editie heb je bovendien de beschikking over een uitgebreide database met basis-materiaaleigenschappen en GWP-waarden (Global Warming Potential).

Helder inzicht dankzij tabellen en grafieken

Je hoeft geen expert te zijn, de DesignLCA doet het werk en geeft, direct tijdens het ontwerpen, de huidige CO2-voetafdruk weer in heldere tabellen en grafieken. De LCA-resultaten zijn compleet en realistisch. Zo kun je snel een onderbouwde duurzaamheidsstrategie bepalen.

CO2-neutraal bouwen is hoogst urgent. De DesignLCA helpt ons in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken. – Rijnboutt


Ook opdrachtgevers die geïnteresseerd zijn in duurzaam bouwen, hebben baat bij de DesignLCA. Duidelijk inzicht in de milieubelasting van verschillende ontwerpen stelt ze in staat goed geïnformeerd beslissingen te nemen. Mocht er behoefte zijn aan een gecertificeerd LCA-rapport, dan kan vanuit de exportopties binnen Archicad, uitgebreide input worden geleverd.

Unieke integratie

Kortom: de DesignLCA zorgt voor een unieke integratie van Building Information Modelling (BIM) en LCA tijdens de gehele ontwerpfase. Op die manier kun jij als architect een holistisch beeld creëren van de invloed van milieubelastende factoren van een bouwproject. Dit stelt je in staat circulaire gebouwen te ontwerpen die zo min mogelijk schade aanrichten aan onze planeet.

Mis niets rondom duurzaam en circulair ontwerpen

Het komende jaar staan er verschillende ontwikkelingen en events op de planning over duurzaam en circulair ontwerpen. Laat je gegevens achter en ben als eerste op de hoogte!