Waarom investeren in BIM basis ILS?

Waarom investeren in BIM basis ILS?

Communicatieafspraken zijn veel belangrijker dan voorheen.

In steeds meer bedrijven en instanties worden de processen door informatie gestuurd. Dit brengt vele voordelen met zich mee, zoals meer inzicht en de mogelijkheid sneller te kunnen schakelen bij wijzigingen. Met de informatie in BIM modellen worden hoeveelheden automatisch onttrokken, kunnen componenten worden gegroepeerd en gevisualiseerd, worden conflicten gesignaleerd en nog veel meer. Daarmee zijn, zeker in het geval van BIM, goede afspraken eigenlijk veel belangrijker dan voorheen. De BIM basis-ILS voorziet hierin, zodat fouten of verschillen in interpretatie voorkomen kunnen worden.

Hoeveelheden gecombineerde BIM modellen in Solibri Model Checker – Rijnboutt

Wat is de BIM basis ILS?

De BIM basis ILS is een afspraak die partijen met elkaar maken om het overdragen van bouwinformatie via BIM modellen met elkaar te structureren. Deze afspraak is tot stand gekomen vanuit de praktijk en is bedoeld om bouwinformatie eenduidig en zonder spraakverwarring of onvolkomenheden te kunnen gebruiken.

Het maken van afspraken in de bouwkolom voor informatie-uitwisseling is natuurlijk niet nieuw. Op het gebied van 2D tekenwerk zijn er duidelijke afspraken gemaakt hoe, bijvoorbeeld de symbolen, de arceringen van materialen en openingsrichtingen van deuren, er uit moeten zien. Een renvooi geeft daarnaast nog meer duidelijkheid, zodat er geen interpretatie verschillen kunnen ontstaan.

In feite doet de BIM basis ILS hetzelfde, maar dan vanuit een BIM gedachte. Het is daarbij goed om te weten dat deze afspraak voor iedereen toe te passen is, ongeacht de keuze van BIM software. Voldoen aan de BIM basis ILS begint daarom met het overdragen van informatie via een gemeenschappelijk bestands formaat: IFC. Dit wordt ook wel aangeduid met openBIM.

Houd de afstemming tussen partijen praktisch!

De bedoeling van de BIM basis ILS is om iedereen een gemeenschappelijke basis te geven. Een gemeenschappelijk nulpunt in projecten, of bouwlagen definiëren is logisch. Andere afspraken zijn wellicht niet in alle fases of voor alle disciplines een must. Het is daarmee niet een: altijd, alles, iedereen-afspraak; praktische afstemming is hierin het kernwoord.

Deel, controleer en verbeter.

Het is belangrijk om er als team voor te zorgen dat alle informatie volgens afspraak aangeleverd wordt. De verantwoordelijkheid voor correcte informatie begint bij het individu, maar de eindverantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij het gehele team zodat alle informatie, op de juiste manier, voor alle partijen blijft stromen. Door de informatie met regelmaat te delen, kunnen fouten tijdig gesignaleerd worden, zeker als er toegewijde applicaties ingezet worden om de modellen (geautomatiseerd) te controleren en te valideren.

Controleren van brandwerende eigenschappen in BIMcollab Zoom

Hoe kan ik voldoen aan de BIM basis ILS?

De meeste bedrijven die met BIM werken hebben een vaste werkmethode ontwikkeld om hun projecten eenduidig uit te voeren. In hoeverre deze methodiek aansluit op de BIM basis-ILS verschilt per bedrijf. In het artikel Toetsing van IFC modellen aan de BIM basis ILS staat beschreven hoe je dit doet.

Hoe ziet de toekomst voor de BIM basis ILS eruit?

Om te voorkomen dat iedereen bij elk project weer tot nieuwe afspraken moet komen, is de BIM basis ILS een goed startpunt. Er is echter nog veel meer mogelijk in projecten, wat we door goede samenwerking nu pas aan het ontdekken zijn. Dit zal in de nabije toekomst waarschijnlijk eerst in projectgebonden ILS constructies worden gevat, en wellicht zijn weg terug vinden in een vernieuwde BIM basis ILS.