Webinars

Duurzaam en circulair ontwerpen met Archicad

De klimaatverandering is op dit moment met stip de grootste uitdaging voor architecten en de bouwsector. Hoe kan je als architect hier jouw steentje aan bijdragen? Door te werken met Archicad zet je alvast een stap in de goede richting naar duurzamer ontwerpen. In dit webinar ontdek je verschillende mogelijkheden van Archicad om in te zetten op duurzaamheid en circulariteit binnen jouw ontwerpen.

In dit webinar komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
  • De mogelijkheden met de bouwmaterialen
  • Hoe er controles gedaan kunnen worden aan de hand van lijsten
  • Hoe volumestudies gegenereerd kunnen worden
  • De voordelen van de Energy Evaluator
  • De link naar Madaster

Beeld door Voll Arkitekter AS + Ricardo Foto