Aanmelden voor het rondetafelgesprek

Rondetafelgesprekken

Dit jaar organiseren we rondetafelgesprekken met een aantal van onze klanten. Ons doel is om meer inzicht te krijgen in wat er speelt in de huidige markt, als het gaat om relevante thema's als: BIM, Circulair bouwen en de Energietransitie.
Het thema van dit rondetafelgesprek is:

Welke bijdrage kunnen wij architecten leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals woningtekort of circulariteit?

De bouwsector wordt in toenemende mate geconfronteerd met ingewikkelde kwesties. De vraag naar betaalbare woningen neemt toe evenals de vraag naar duurzame oplossingen. De woningnood heeft een ongekend niveau bereikt. Materialen worden schaarser en duurder. Ook stijgende energiekosten en de stikstof crisis vragen om slimme oplossingen voor een toekomstbestendige sector. In deze bijeenkomst gaan we de problemen niet oplossen, maar kan er wel inzicht en kennis gedeeld worden over de huidige processen. Waar zou de aandacht op gevestigd moeten worden en hoe kunnen de processen mogelijk worden verbeterd?

We hebben jou uitgenodigd omdat we jouw mening belangrijk vinden. Op donderdag 14 april zullen we in Villa Jongerius (Utrecht) enkele stellingen bespreken, maar ook weer eens gezellig samenzijn. Het gesprek wordt begeleid door Rob Roef.

Uitgenodigd aan tafel

Programma   

13:00 uur Ontvangst met belegde broodjes
14:00 uur Plaatsnemen aan tafel: voorstelronde en introductie
14:15 uur Rondetafelgesprek
15:15 uur Korte pauze
15:30 uur  Vervolg rondetafelgesprek
16:30 uur Afronden en borrel

Aanmelden voor het rondetafelgesprek

Stellingen

  

1. De architect is met zijn ontwerp verantwoordelijk om bij te dragen aan een oplossing voor bovengenoemde problemen.

A. Door te ontwerpen in een licht bouwsysteem en met circulaire materialen worden: • stikstof uitstoot verkleind (mogelijk om elektrische kranen te gebruiken en minder verkeersbewegingen nodig)
 • wordt de ecologische voetafdruk verkleind


B. Door gebruik te maken van het materialen paspoort en demontabel ontwerpen:

 • 

vertegenwoordigen materialen een restwaarde, waardoor hergebruik wordt gestimuleerd

 • is er beter inzicht in de milieu-impact van materialen (welke materialen zijn het waard om her te gebruiken)

2. De oplossing voor woningnood is het bouwen van fabriekswoningen.

3. De rol van de architect is uitgespeeld door de komst van woning fabrieken.

Snelle(re) productie in een gecontroleerde omgeving door het gebruik van prefab systemen: • reductie van (bouw)kosten en dus goedkopere woningen

 • minder energieverbruik en minder uitstoot door pre-fabrikage

 • toepassing van lichtere bouwsystemen. 

De rol van de architect was al geminimaliseerd tot een schetsontwerp en verkoopplaatje

4. Software en (BIM) proces innovaties bieden ONvoldoende mogelijkheden voor een positieve bijdrage aan gestelde kwesties.

A. intergraal ontwerpen met diverse Software geeft architecten de mogelijkheden om: • in een vroeg stadium samen te werken met adviseurs voor: constructie, bouwfysica en installaties
 • sneller en beter te ontwerpen door eerder ontwerpbeslissingen door te voeren en minder te wijzigen
 • goedkoper te kunnen werken 


B. een BIM ontwerp proces en BIM model zijn noodzakelijke innovaties voor een toekomstbestendige sector

 • minder faalkosten en dito materialen verspilling
- strakker plannen, sneller en efficiënter bouwen dus minder stikstof uitstoot en energieverbruik
- data in het BIM model vertegenwoordigt restwaarde (materialen paspoort)
 • het BIM model geeft inzicht in de energiebehoefte van een gebouw gedurende de levenscyclus

C. Wat mist er momenteel in de software?


 • technisch ontwerp
 • Houtbouw oplossingen
 • Prefab

5. Zonder hardere eisen van de overheid gaan we de doelen niet halen.

Aanmelden voor het rondetafelgesprek

Copyright © 2022 KUBUS BV. Alle rechten voorbehouden