Aanmelden voor het rondetafelgesprek

Rondetafelgesprekken

Dit jaar organiseren we rondetafelgesprekken met een aantal van onze klanten. Ons doel is om meer inzicht te krijgen in wat er speelt in de huidige markt, als het gaat om relevante thema's als: BIM, Circulair bouwen en de Energietransitie. Het thema van dit gesprek:

BIM - een last of een zegen?

Een BIM (het virtuele model) of BIM Proces biedt ontegenzeggelijk voordelen ten opzichte van het traditionele ontwerpproces. Tijdens dit rondetafelgesprek is het doel om inzicht te krijgen in deze voordelen. We benoemen de voordelen. We bespreken wie het meeste voordeel uit het proces kan halen. We proberen inzicht te krijgen in de energie die nodig is om te kunnen profiteren van de voordelen van BIM. De focus ligt op de voordelen, niet op de nadelen.

  

Voordelen benoemen voor de architect / brainstorm sessie:

A. Eén 3D model, één waarheid, waaruit documentatie gegenereerd wordt in de vorm van gevelaanzichten, doorsneden, visualisaties etc.:

 • efficiënter
 • minder foutgevoelig
 • sneller

B. Meer controle over het ontwerp en detaillering, want BIM laat minder ruimte voor alternatieven in de uitvoering:

 • materialen, bouwtechnieken en detailleringen worden in een vroeger stadium bepaald > betere afstemming / integraal ontwerpproces
 • besluitvorming vroeg in het proces is nodig, dus minder wijzigingen achteraf/ later in het proces

C. Een uitgebreidere opdracht en honorarium:

 • een BIM model vereist meer dan alleen een ruimtelijk ontwerp, materialen en kleuren
 • er kan een coördinerende en/ of sturende rol worden ingevuld bij uitwerken van het model
 • een BIM model reikt verder dan het genereren van bestektekeningen met als gevolg een beter honorarium

 

Bovenstaande voordelen spreken voor zich, maar wellicht zijn er voorbeelden te noemen, waaruit blijkt dat in de praktijk de  uitvoerbaarheid van het BIM proces, vaak toch nog veel haken en ogen kent. Wat zou er nodig kunnen zijn om dit structureel te verbeteren? 

We hebben jou uitgenodigd omdat we jouw mening belangrijk vinden. Op donderdag 14 april zullen we in Villa Jongerius (Utrecht) enkele stellingen bespreken, maar ook weer eens gezellig samenzijn. Het gesprek wordt begeleid door Rob Roef.

 

Stellingen

 • Het kennisniveau en/ of BIM Software van ontwerpende partijen blijkt vaak reden/ oorzaak voor een onvolledig of foutief BIM model, waardoor de informatie behoefte en de beoogde kwaliteit niet wordt gehaald.
 • Het verdienmodel van de architect is veranderd.
 • De architect is de regie op het ontwerpproces volledig verloren.
 • De aannemer heeft helemaal geen behoefte aan een BIM proces
 • BIM biedt de architect nieuwe verdien mogelijkheden.
 • Door BIM is het gehele ontwerp proces en uitvoeringsproces veel efficiënter.
 • BIM vraagt andere vaardigheden van architecten.

Uitgenodigd aan tafel

Programma   

09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Plaatsnemen aan tafel: voorstelronde en introductie
10:15 uur Rondetafelgesprek
11:15 uur Korte pauze
11:30 uur  Vervolg rondetafelgesprek
12:30 uur Afronden en lichte lunch

Aanmelden voor het rondetafelgesprek

Copyright © 2022 KUBUS BV. Alle rechten voorbehouden