OpenBIM

Samenwerken, communiceren
en uitwisselen met alle bouwpartners

Zij adviseren openBIM


 

Rijksvastgoedbedrijf schrijft met ingang van 1 november 2011 Building Information Modeling, of Bouwwerk Informatie Modellen, (BIM) voor bij nieuwe, geïntegreerde contracten.
Lees meer >


 

OpenBIM is echt iets voor de keten en blijft niet beperkt binnen de grenzen van het eigen bedrijf. De toepassing van IFC als uitwisselstandaard in de bouwketen is bijzonder praktisch.
 


 

Alle bouwpartners kunnen blijven werken met software die voor eigen werkzaamheden het meest geschikt is. Dankzij openBIM kunnen gegevens uitgewisseld worden.
 
 
casestudy openBIM

Casestudy "Minder chaos, meer vertrouwen"

BIM biedt vandaag de dag al een heel aantal concrete voordelen", steekt Dieter Froyen, hoofd cel werkvoorbereiding bouw bij KUMPEN, van wal. "In de eerste plaats is het mogelijk om met BIM een eenduidig en duidelijk uitvoeringsdossier te generen, waarin alle info centraal te vinden is en waarin alle hoeveelheden precies juist worden weergegeven. Dit zorgt ervoor dat er op de werf minder chaos heerst en dat er grip op en vertrouwen in het dossier is. Hierdoor worden stress en faalangst tot een minimum beperkt en wordt er niks over het hoofd gezien of vergeten.