bimportal

Hulpfiche

BIM-modelleerafspraken

Het WTCB en Cluster BIM stelden een hulpfiche op met modelleerafspraken om de uitwisseling van digitale BIM-modellen en -data beter te laten verlopen tussen verschillende projectpartners.
Deze richtlijnen zijn opgesteld door een groot aantal partijen afkomstig uit verschillende disciplines, allen lid van het Cluster BIM.

De hulpfiche omvat algemene afspraken die niet gerelateerd zijn aan gebruikte software. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is consitente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uitwisselen in de keten. Dit maakt gebouwmodellen beter te gebruiken en wordt het mogelijk om modellen met elkaar te coördineren.
 


         hulpfiche wtcb

Hulpfiche BIM-modelleerafspraken in ARCHICAD en Solibri

Om meer uniformiteit in deze modelleerafspraken te brengen, stelde het WTCB een hulpfiche op in samenwerking met cluster BIM. Als promotor van open standaarden ondersteunt KUBUS dit initiatief van harte.

Om te zorgen dat de hulpfiche in de praktijk wordt ingezet, hebben we deze binnen zowel ARCHICAD als Solibri in vorm van een werkmethodiek geïntegreerd. De hulpfiche BIM modelleerafspraken voor ARCHICAD is een complete werkmethodiek voor het configureren van BIM modellen volgens de gestelde eisen. Als onderdeel van onze KeyMember Editie is deze beschikbaar voor KeyMembers. Voor Solibri is een complete regelset ontwikkeld om een BIM model te checken en valideren aan de gestelde eisen volgens het hulpfiche.