NAA.K.T. | Een namenlijst voor bouwmaterialen

NAA.K.T. | Een namenlijst voor bouwmaterialen

NAA.K.T. – Een branche-breed initiatief voor materiaalbenaming. Dit initiatief wordt omarmd door het BIM-loket en de BIM-basis ILS. NAA.K.T. is makkelijk toe te passen en software onafhankelijk.

Er was nog geen bouwmaterialen lijst

Prefabbeton, gewapend beton, grindbeton, ihw, ihwg of tpg. We begrijpen allemaal wat men bedoelt. Echter, de computer herkent dit niet als eenzelfde element. Rondom BIM maken we afspraken om eenduidig samen te werken. Hier ontbreekt nog een eenduidige materialenlijst die we branche breed gebruiken.

Een branche brede materialenstandaard

Zo eenvoudig dat je het morgen kunt implementeren. Zo eenduidig van aard om te kunnen automatiseren. Duurzaamheidsspecialisten, leveranciers, ontwikkelaars, bouwers en architecten hebben de handen ineengeslagen. Zij hebben een standaard ontwikkeld waarvan de bibliotheek zó helder en eenvoudig is, dat het voor elke gebruiker van het BIM-model duidelijk is. Van modelleur tot eindgebruiker. Generiek genoeg om branche-breed toe te kunnen passen. Specifiek genoeg om van toegevoegde waarde te zijn.

NAAm_Kenmerk_Toepassing. Met deze drie stappen is de essentie van een bouwmateriaal vast te leggen. In het kort: NAA.K.T.

De identificatie van een materiaal is mogelijk

De codering laat ruimte voor voortschrijdend inzicht in ontwikkel- en ontwerpfase door generieke aanduidingen. Hiermee voorkom je ‘definitieve omschrijvingen’ voor een materiaaltype in een vroegtijdig stadium.

Gebruik NAA.K.T. verhoogt de bruikbaarheid voor alle stakeholders.
Door met NAA.K.T. materiaal van (BIM)element te typeren, bieden we een oplossing aan alle stakeholders in de ontwerp-, bouw-, beheer- en sloopfases van een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Externe visualisatieprocessen
  • Duurzaamheid tools
  • Calculatie en ramingen
  • Kleur- & materiaalstaten en technische omschrijvingen
  • Werkvoorbereiding en inkoopprocessen
  • Beheer en onderhoudsplannen
  • Levenscyclus volgen van materialen door ontwerp, bouw, beheer en sloop

We leveren verschillende hulpmiddelen

Denk aan een NAA.K.T. generator (Excel), tools en templates voor verschillende soorten software. Ook leveren we een werkomschrijving hoe om te gaan met de standaard.

In mei 2021 wordt de definitieve lijst gedeeld via het BIM-Loket. Na enthousiaste reacties van de BNA en de BIM-basis ILS-commissie wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve lijst. Dus houd de berichtgeving goed in de gaten!