Header_Kubuspatroon-14

EcoQuaestor

Bouwdelen die bestekken aan BIM koppelen

De wens om bestekken in te delen volgens een elementenstructuur komt voort uit de behoefte het bestek te laten aansluiten bij de ontwikkeling van een bouwplan en bij de beoordeling van het bouwresultaat. Een bestek dat is geordend volgens een elementenstructuur, kan in principe op twee manieren ingericht worden:
 

 1. Als een prestatiebestek, waarin de te leveren elementen in termen van gevraagde prestaties beschreven worden,
 2. Als een bestek met technische omschrijvingen waarbij elementen onderverdeeld worden in zogenoemde technische oplossingen, die worden voorzien van specificaties in werksoorten.


KUBUS Spexx met EcoQuaestor ondersteunt beide manieren van werken. Op elk niveau in de elementen-classificatie kunnen daarnaast specificaties gekoppeld worden voor functioneel specificeren. Hieronder wordt deze tweede vorm van elementenbestekken verder beschreven, uitgaande van de in KUBUS Spexx opgenomen bouwdeelclassificatie van EcoQuaestor. 

Uitgangspunten EcoQuaestor

De EcoQuaestor bouwdeelclassificatie en de uitwerking daarvan naar een elementenbestek is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Aansluiting bij veelgebruikte classificaties (NEN 2699 en NL/SfB) voor snelle acceptatie.
 • Gebruik maken van de STABU-standaard 2012 met alle bijbehorende know-how en administratieve gereedschappen.
 • Gebruik maken van de werksoortenspecificaties (kortteksten) van de STABU catalogus.
 • Aansluiten bij NEN 2699, en daarmee aansluiten op het 
bouwkundig/economische besluitvormingstraject dat voorafgaat aan een bouwopdracht.
 • Gebruik maken van de EcoQuaestor database met recepten van technische oplossingen waarmee de koppeling met STABU2 gelegd wordt.
 • De recepten van de EcoQuaestor database faciliteren, het maken van bouwkostenbegrotingen, milieulastenberekeningen, onderhoudskostenberekeningen (levenscyclusbenadering), koppelen van technische oplossingen in het elementensysteem aan STABU-kortteksten, en een rol spelen in de toekenning van kwaliteiten aan elementen in BIM-modellen. 

Administratieve en technische bepalingen

Een elementenbestek bevat dezelfde voorbladen, administratieve- en technische bepalingen als een traditioneel STABU bestek. Bij het kiezen van een andere sortering worden deze door KUBUS Spexx aan elkaar gelijk gehouden. Selecteer de benodigde artikelen en bepalingen op de gebruikelijke manier uit de STABU catalogus. Technische bepalingen worden in het elementenbestek automatisch in een apart bestekdeel geplaatst.

Codering is open-source: download gratis

Om een breed toegepaste indeling van technische oplossingen te krijgen, wordt de ontwikkelde codering (niet de recepten) gratis aangeboden via een nog op te zetten website onder auspiciën van meerdere partijen, waaronder de Coöperatie Bouwprojecteconomie. De catalogus met de koppeling aan STABU kortteksten wordt meegeleverd met KUBUS Spexx. Heb je suggesties voor uitbreiding of verbeteringen van de codering. Geef ze aan ons door. 

Opstellen van een bestek in elementen

In de praktijk gaat het opstellen van een elementenbestek via de EcoQuaestor-catalogus als volgt: selecteer de gewenste elementen, sub-elementen en bouwdelen (eventueel vanuit de elementenbegroting van het project). Met een dubbelklik op het bouwdeel kies je uit de voorgeselecteerde kortteksten of gewenste specificaties. Ook kan uit referentiebestekken of de STABU catalogus geput worden. De kortteksten kunnen daarna op de normale manier via rubrieken verder uitgewerkt worden.

Een (nieuw) element aanmaken
Wanneer een technische oplossing nog niet voorkomt in de EcoQuaestor-catalogus maak je gewoon een nieuw bouwdeel aan. Zorg enkel voor de juiste codering binnen de structuur van het element, sub-element en bouwdeel (technische oplossing). Bouw je eigen technische oplossing vanuit referenties of de STABU catalogus.

En tegelijk een traditioneel bestek

Het mooie van de elementenmodule binnen KUBUS Spexx is dat je tegelijk met het opbouwen van een elementenbestek een ’traditioneel’ werksoorten bestek opbouwt (bijvoorbeeld volgens STABU). Alle voorbladen, artikelen en kortteksten verschijnen automatisch ook in de traditionele werksoortsortering. Met één druk op de knop schakel je van de ene naar de andere weergave. Sterker nog: je gebruikt ze beide tegelijk om sneller een beter bestek samen te stellen.

ieronder wordt een kort overzicht gegeven van de opbouw van de EcoQuaestor classificatie afgeleid van NEN 2699. Voor meer achtergrondinformatie over NEN 2699: klik hier
 

Opbouw van de EcoQuaestor classificatie

 • 1B Elementcluster
 • 1B.22 Element
 • 1B.22.10 Sub-element
 • 1B.22.10.25 Technische oplossingen-groep met maatregelcode
 • 1B.22.10.25-210 Technische oplossing “maatloos” tbv. bestek
 • 1B.22.10.25-21110 Technische oplossing “maatspecifiek” tbv. begrotingen

 Maatregelcodes

EcoQuaestor combineert elke (sub-)elementcode met een maatregelcode. Hierdoor wordt de elementmethode toepasbaar voor de levenscyclus van een gebouw. Niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor onderhoud en renovatie. De maatregelcode geeft aan wat er met het element moet gebeuren in een project. De positie van de maatregelcode in het geheel van de codering is zo gekozen dat zinvolle categorieën ontstaan voor de besluitvorming in bouw-, renovatie- of onderhoudsprojecten.
 

00  slopen
13  vervangen
14  gedeeltelijk vervangen
15  repareren/verbeteren
16  (plaatselijk) voorzieningen treffen aan bestaand bouwdeel
17  schoonmaken, hydrofoberen e.d.
18  opnieuw aanbrengen
19  maatregelen tegen parasieten zoals houtworm
 20  aanbrengen
25  aanbrengen (in nieuwbouwcomplex van bv. 20 woningen)
50  schilderwerk startsysteem (alleen bij bestaande bouwdelen,
       niet bij nieuwe bouwdelen, die zijn inclusief schilderwerk
51  schilderwerk vervangsysteem
52  schilderwerk vervolgsysteem
53  schilderwerk bijwerken, nalopen etc.

Voorbeelden1E.32.32.13-130 binnenkozijn deur vervangen: opdek honingraatvulling
1E.32.32.13-310 binnenkozijn deur vervangen: stomp board honingraatvulling
1E.32.32.13-350 binnenkozijn deur vervangen: stomp fineer honingraatvulling
1E.32.32.13-370 binnenkozijn deur vervangen: stomp fineer spaanplaatvulling
1E.32.32.13-710 binnenkozijn deur vervangen: multiplex deur
1E.32.32.13-720 binnenkozijn deur vervangen: glasdeur dark red meranti