Nieuwe releases

worden automatisch aangeboden

KUBUS Spexx 5.1

18-09-2019

 

Uitbreidingen

 • Ondersteuning van online catalogi zoals de STABU2 Web Catalogus en OSF Web Catalogi, met slimme caching waardoor gegevens snel beschikbaar blijven
 • Diverse controletaken, zoals het verifiëren van versienummers, worden voortaan op de achtergrond uitgevoerd
 • Gebruik van product URL’s binnen specificaties in catalogi met notificatie in de kantlijn

 

 

Verbeteringen

 • Betere herkenning van catalogi bij gebruik van trefwoorden
 • Het gebruik van ‘vreemde karakters’ is sterk verbeterd, zowel in catalogi als in het bestek.
 • Diverse GUI optimalisaties, knopaanduidingen/cursor/dialooguiterlijk
 

Bugfixes

 • Onder bepaalde omstandigheden kon KUBUS Spexx niet meer goed opstarten, dit is hersteld
 • Diverse kleine bugs zijn opgelost

KUBUS Spexx 5 r9

25-06-2019

 

Nieuwe features

 • Gedetailleerde productinformatie uit OSF en NBS catalogi kan rechtstreeks vanuit KUBUS Spexx benaderd worden d.m.v. speciaal icoon in de kantlijn.
 • Dezelfde productinformatie kan als hyperlink in een PDF document worden meegegeven.
 

Opgeloste fouten

 • Fout bij het invoegen van verkeerde specificatie is hersteld.
 • Bij het plaatsen van een vrije specificatie kwam soms de knop OK niet beschikbaar, dit probleem is opgelost.
 • Diverse kleine fouten zijn hersteld.

 

 

Verbeteringen

 • Opstarten van KUBUS Spexx is geoptimaliseerd waardoor deze sneller, adequater en robuster is geworden.
 • Gebruik van 'vreemde karakters' is op velerlei plaatsen aangepast en uitgebreid.
 • Laden van catalogi is in sommige situaties sneller geworden.
 • Volledige catalogusinhoud wordt voortaan getoond wanneer via trefwoorden gekozen specificatie geen gerelateerde korttekst beschikbaar is.
 • In de browser wordt de catalogusnaam getoond zodat helder is waaruit de specificatie wordt gehaald.

KUBUS Spexx 5 r8

20-12-2018

 

 • Volledige ondersteuning van de NBS-catalogus van Nederlandse Besteksystematiek
 • Dialoogvensters die (deels) buiten het beeldscherm komen te staan, worden in volledig beeld gezet
 • Kunnen uitwisselen van specificaties tussen (eigen) OSF catalogi is verbeterd

  

 

 • Spellingscontrole werkte niet overal in elementensortering, dit is hersteld
 • Inhoudsopgave instellingen werden in elementensortering niet opgeslagen, vanaf deze versie wel
 • Diverse kleine fouten zijn hersteld

KUBUS Spexx 5 r7

25-10-2018

 

Ondersteuning STABU update via OSF

 • Ondersteuning van de nieuwste STABU2 update 2018-1 via OSF (open specificaties formaat)
 • Duidelijkere weergave van gegevensbron in catalogusbrowser

 

 

Overige verbeteringen

 • Zeldzaam voorkomende ongewenste dubbelingen opgelost
 • Diverse kleine verbeteringen en opgeloste foutjes

KUBUS Spexx 5 r5

15-12-2017

 

Nieuwe features

 • Het opstarten van KUBUS Spexx is tot 5x sneller bij gebruik grote OSF catalogi.
 • Bij toevoegen bouwdeel bij een vrije bestekpost is een ‘Zoek’ knop toegevoegd.
 • Ook de inhoudsopgave wordt nu geëxporteerd naar OSF.
 • Het toevoegen OSF catalogus bij Extra>Opties>Bestanden is fors versneld.
 • Verbeterde voortgangsindicatie over acties bij opstarten.

 

 

Opgeloste fouten

 • Fout bij exporteren naar OSF van een bestek met enkel voorblad(en) is opgelost.
 • Als een variant meerdere vaste teksten achter elkaar bevatte werd alleen de eerste vaste tekst afgedrukt.
 • Soms werkte de punaise niet waarmee het browser-dialoogvenster open blijft staan.
 • Soms stond in de specificatie browser ten onrechte een fabrikantnaam bij een specificatie.
 • In sommige bestekken werden Elementbouwdelen onder kopteksten niet goed gesorteerd.
 • Diverse andere kleine fouten zijn opgelost.

KUBUS Spexx 5 r4

14-04-2016

 
 • Bij het updaten van een bestekpost werd het corresponderende versienummer aangepast maar niet de inhoud. Deze fout is hersteld.

KUBUS Spexx 5 r3

01-03-2016

 

Nieuwe features

 • Bepalingen in eigen werksoort- of elementen-catalogus op te nemen
 • Bepalingen als favorieten te bewaren, met dubbelklik op titel te bereiken
 • Omzetten van tekst naar specificatie verbeterd
 • Keuzes en functies in catalogus-instellingen logischer
 

Meer vrijheid in gebruik systematiek

 • Vrij maken is makkelijker en consistenter
 • Drag & drop met minder beperkingen

 

 

Open Specificaties Formaat (OSF)

 • Import robuuster en export verbeterd
 • Plakken OSF vanaf klembord (tbv bestekservices)
 • Automatische melding wanneer er een update van een OSF catalogus is
 

Opgeloste fouten

 • OSF specificaties in trefwoordenregister
 • Plotselinge verdubbelingen opgelost
 • Gedrag van de indent was soms fout
 • Verbeterde ondersteuning unicode karakters
 • Schrapteksten dicht na openen bestand

KUBUS Spexx 5 r2

03-11-2015

 

Verbeteringen

 • een fout met geopende schrapteksten na inlezen bestanden is opgelost
 • een fout met specificaties in OSF catalogi is opgelost

KUBUS Spexx 5

22-10-2015

 

Meer vrijheid

 • werksoort- en elementen-classificatie naar keuze
 • aanmaken eigen codering-structuur en deze opslaan als catalogus
 • meerdere bronnen van specificaties tegelijk te activeren
 • zoeken in alle bronnen tegelijk via specificatie browser en trefwoordenregister
 • visueel onderscheid van de bron in specificatie browser
 

Favorieten

 • ingevulde specificaties opslaan als favorieten
 • zijn automatisch te selecteren via de specificatie browser
 • favorieten beheren via specificatie browser
 

Eigen specificaties

 • converteren ingetypte brontekst naar werkende specificatie
 • bron bewerken van eigen specificaties in bestek
 • eigen specificaties opslaan in eigen catalogus
 • bron bewerken van eigen catalogus via specificatie browser
 • versie-controle en updaten van eigen specificaties

 


Open Specificaties Formaat (OSF)

 • lezen en schrijven van projectdocumenten
 • importeren OSF catalogi van derden
 • exporteren eigen specificatie catalogi naar OSF
 • directe koppeling naar BRL informatie op KOMO website
 • ondersteuning alleen lezen OSF-catalogus
 

Overige verbeteringen

 • elementen-sortering geïntegreerd in basisversie
 • optie om STABU2 regels te hanteren bij bewerken


 

Kubus Stabu 4.1 r4

01-04-2015

Nieuwe features

 • Licenties activeren uitgebreid met Proxy server instellingen waardoor handmatig activeren niet meer nodig is.
 

Verbeteringen

 • Plakken en slepen naar hetzelfde venster veroorzaakt geen  onverwachte verdubbeling van bestekposten meer.
 • Kopiëren en plakken van teksten in zoek- en vervang functie is hersteld.

 

 

 • Paginanummering bij tonen van aantekeningen en bijlages is verbeterd.
 • Versienummer in 'vrijgemaakte' besteksposten in elementsortering is verborgen.
 • Specifieke conversiefout naar elementenbestek is hersteld.
 • Ongewenste verwijdering van BAK bestanden is opgelost.
 • Enkele fouten bij activeren licenties zijn opgelost waardoor dit betrouwbaarder is geworden.
 • Diverse meldingen zijn aangepast met duidelijkere informatie.
 • Enkele kleine foutjes gemeld door gebruikers zijn opgelost.

Kubus Stabu 4.1 r3

01-07-2014

 

Nieuwe features

 • Directe koppeling met de nieuwe element-gebaseerde Fabrikanten Bestekservices.
 • Import en export van XML: het nieuwe uitwissel-formaat voor STABU- en elementbestekken.
 

 


Verbeteringen

 • Nieuwe EcoQuaestor catalogus 2014-02, waarin feedback van bestekschrijvers is verwerkt. 
 • Enkele kleine foutjes gemeld door gebruikers zijn opgelost.

Kubus Stabu 4.1 r2

12-05-14


Nieuwe features

 • Voorwaardelijke tekenstijl en kleur afhankelijk van de status van een onderdeel.
 • Meer mogelijkheden om een bestek te genereren uit BIM en vereenvoudigde interface.
 • Elementensortering ook beschikbaar in compactversie voor fabrikanten.
 • Afdrukopties in de Reviewer zijn uitgebreid naar aantekeningen.
 • Ondersteuning van drag&drop voor meer onderdelen in meer situaties.
 • Plakken van SUF bestanden direct in een bouwdeel mogelijk.

 


Verbeteringen

 • Gedrag van het programma bij ‘Alleen lezen’ is consistent gemaakt.
 • Betere ondersteuning Unicode karakters in alle onderdelen in de elementensortering
 • Foutjes in sortering bij kopiëren en plaatsen kortteksten in bouwdelen opgelost.
 • Problemen met afdrukken kop- en voettekst en filteren op selectiecode opgelost.
 • Soms was weergave in variantbrowser verstoord.
 • Met ‘Enter’ is kopiëren van onderdelen vanuit de navigator weer mogelijk.
 • Soms crashte het opslaan als tekst- of csv bestand.
 • Diverse andere kleine foutjes gemeld door gebruikers opgelost.

Kubus Stabu 4.1 r1 Elementenmodule

23-01-14

 

Nieuwe features

 • Nieuwe Elementenmodule is beschikbaar voor alle gebruikers in demo-mode.
 • Nieuw tabblad toegevoegd zowel in navigator als in het tekstvenster waarin het bestek in elementensortering zichtbaar is en bewerkt kan worden.
 • In samenwerking met EcoQuaestor ontwikkelde Element Catalogus waarin bouwdelen die geclassificeerd zijn op basis van NEN2699 gekoppeld worden aan kortteksten.
 • Converteer in één keer een traditioneel Stabu bestek naar een elementenbestek middels de voor de EcoQuaestor catalogus gebouwde conversietabel.
 • Elementen (2-cijfers) en sub-elementen (3- of 4 cijfers) kunnen als los onderdeel geplaatst worden (via catalogus browser of Ctrl+E) voor het maken van een functionele beschrijving in de ontwerpfase.
 • Bouwdelen kunnen onderbouwd worden met werksoortspecificaties door kortteksten uit de voorbeeldrecepten te gebruiken, uit de Stabu Catalogus of uit referentiebestekken.
 • Werksoortbestek ontstaat automatisch tijdens het schrijven van een elementbestek.
 • Elementen, sub-elementen en bouwdelen bevatten automatisch een invultekst. Ook kunnen specificaties uit de Stabu Catalogus geplaatst worden, te vinden via context-menu of trefwoordenregister (F9 of F10).
 • Een korttekst die in meerdere bouwdelen wordt gebruikt, kan met behulp van de functie 'Uniek maken' in het contextmenu snel losgekoppeld worden van de rest.
 • Genereer elementbestekken al dan niet met ingevulde specificaties of recepten uit referentiebestekken, op basis van exportbestanden uit BIM-omgevingen zoals ArchiCAD, Solibri Model Checker, Revit, enz.
 • Exporteren van een bestek voor gebruik als Assembly-code (Revit) of Classification code (ArchiCAD) voor koppelen project-gebonden elementcodes aan BIM model.

 

 

 

 • Werk met de elementclassificatie naar keuze en bouw een eigen Element Catalogus op met de functie exporteren van bestek naar Element Catalogus.
 • Door bouwdelen uit de elementensortering weer te geven onder kortteksten in de werksoortsortering worden Stabu bouwdelen overbodig (via weergave-opties).
 • Nieuwe versie van de Kubus Reviewer met ondersteuning van elementbestekken en kopiëren (ook drag & drop) van elementen naar Kubus Stabu.
 

Verbeteringen

 • In linker kantlijn met behulp van pijltjes snel te springen naar hetzelfde onderdeel in andere sortering om nooit het overzicht te verliezen. Trefwoorden nu ook te gebruiken voor vinden elementspecificaties.
 • De instellingen voor bestek-controle zijn uitgebreid naar de elementensortering en vereenvoudigd.
 • Nieuwe opmaakprofielen in elementensortering op logische wijze gekoppeld aan weergave in werksoortsortering.
 • Filtering op basis van elementcode in elementensortering toegevoegd.
 • Selecteer de gewenste Element Catalogus via Extra\Opties\Bestanden.
 • Voor zoeken op Internet kan voortaan gekozen worden uit een van de vier meest gebruikte zoekmachines bij Extra\Opties\Bewerken.
 • Significante performance verbetering bij 'Genereren bestek'.
 • Door toevoeging van specificaties aan elementen en sub-elementen is het aantal opmaakprofielen uitgebreid en is het formaat van de exportbestanden aangepast.
 • Werken met een bouwdeelcomponent-niveau onder elementen aan/uit te zetten.
 • Kopieer en plakken van Kubus Reviewer naar Kubus Stabu niet meer op basis van SUF maar met behoud van opmaak.
 • Behoud van korttekst-volgletters bij kopiëren naar andere bestekken is logischer.

Kubus Stabu 4r6 thema 'Informatie'

27-05-13


Nieuwe features

 • Een bestek kan direct worden opgeslagen in PDF-formaat.
 • Direct verzenden van een document via e-mail als Bestek, Reviewer- of PDF-bestand.
 • Vanuit popupmenu zoeken met geselecteerde woorden in trefwoordenregister, bestekservice of op internet.
 • Vanuit popupmenu direct naar website of bestekservice van aangeklikte fabrikant.
 • Een bestek kan voor koppelingen naar andere programma's worden opgeslagen in diverse soorten CSV-formaat.
 • Autocorrectie van typefouten met meegeleverde en eenvoudig te bewerken correctielijsten. Ook te gebruiken voor snelteksten.
 • Verbeterde ondersteuning PayPerUse licenties (=betalen per uur) in samenwerking met de Stichting STABU.

  


Verbeteringen

 • Bestanden die voor 'alleen-lezen' met wachtwoord zijn beveiligd kunnen nu ook als referentie worden gebruikt.
 • Tabs en indents zijn in te stellen voor het gehele bestek ineens.
 • Nieuwe knoppenbalk in aantekening-venster met uitbreidingen zoals verwijderen van alle of groepen aantekeningen.
 • Standaard Stijlblad kan voor netwerkgebruikers op centrale netwerkplaats gezet worden.
 • Verbeterde en tijdige notificaties bij aflopen van een licentie.
 • Verbetering van de auto-bulleting functionaliteit.
 • Diagonaal watermerk met alle lettertypen te gebruiken.
 • Diverse kleine foutjes hersteld in meldingen, bewerkingen en afdrukken.

Kubus Stabu 4r5

23-10-2012


Verbeteringen

 • Drag & drop van bestanden in Stabu Uitwisselformaat mogelijk.
 • Ondersteuning nieuwe bestekcodes in catalogus 2012-2 (UAV2012).
 • Helpteksten zijn beschikbaar in PDF formaat.
 • Importeren en exporteren van Stabu Uitwisselformaat is verbeterd.
 • Foute selectie van woorden in Spellingscontrole is verbeterd.

 


 

 • Fouten bij laden en opslaan in Kubus Stabu 3 of 2 zijn hersteld.
 • Pagina nummering kon niet overweg met voorbladen die langer waren dan één bladzijde. Dit is hersteld.
 • Bij Opslaan als… txt-formaat werd soms overbodige opmaakinformatie meegegeven. Dit is hersteld.
 • Diverse kleine foutjes opgelost.

Kubus Stabu 4r4

30-05-2012


Verbeteringen

 • Netwerklicenties met Licentiemanager: voor floating gebruik en beheer van licenties over een bedrijfsnetwerk met automatische activatie en deactivatie door de gebruikers.
 • Ondersteuning van Terminal/server netwerken zoals Citrix.
 • Monitoren van gebruikers op het netwerk door systeembeheerder.
 • Op slot zetten van geopende bestanden om te voorkomen dat anderen in hetzelfde bestek kunnen werken.
 • In 'alleen lezen' bestanden wordt geen spellingcontrole meer uitgevoerd.
 • Het werken met opsommingstekens en nummering is verbeterd.
 • Inlezen van stb-3 bestanden is 30% sneller.

 


 

 • Wanneer geen auteur bekend is, wordt de naam van de Windows gebruiker toegepast.
 • Verbeterd kopiëren en plakken van een selectie met regeleinden, indents en tabstops.
 • Enkele foutjes na updaten van teksten opgelost: verkeerde indents, niet meer kunnen tonen van schrapteksten, is aangepast.
 • Gebruik van SUF bestanden is verbeterd: inlezen vrije bepalingen en dubbele artikelen en plakken vanuit alle bestekservices.
 • Gebruik en herkenning van geopende bestanden over netwerkpaden verbeterd.
 • Diverse kleine verbeteringen en (kosmetische) foutjes opgelost.

Kubus Stabu 4r3

14-03-2012


Verbeteringen

 • Bestekken kunnen geopend worden door bestanden te 'slepen' en te laten vallen op een Kubus Stabu 4 venster.
 • Dubbele artikelen kunnen voortaan worden opgespoord via Extra\Opties\Controle.
 • Het menu Help is voortaan ook beschikbaar als geen bestek is geopend.
 • Vorige versie van sommige specificatie varianten werden na update niet correct bewaard. Dit is hersteld.
 • Sommige lange aantekeningen in een Kubus Stabu 3 bestand werden niet goed geconverteerd naar Kubus Stabu 4.

 


 

 • Bij het verwijderen van een artikel kon een verkeerde melding komen.
 • Standaard tab-afstand wordt voortaan opgeslagen vanaf 0,1 cm.
 • De conversie van kop- en voetteksten vanuit Kubus Stabu 3 bestanden is verbeterd. 
 • Met een dubbelklik zijn rubrieken te plaatsen zonder dat de catalogusbrowser sluit wanneer de punaise is ingedrukt.
 • Wanneer de tekst van Windows op meer dan 100% werd gezet, werden sommige dialoogvensters vervormd. 
 • Diverse kleinere aanpassingen.

Kubus Stabu 4r2

03-02-2012


Verbeteringen

 • Na zoeken via trefwoordenregister wordt een gevonden variant meteen geplaatst
 • Zoeken naar Gerelateerde posten (Shift+F10 en Ctrl+F10) neemt ook de variant mee
 • De Reviewer start nu met een leeg venster
 • Het per ongeluk verdubbelen van posten is minder makkelijk mogelijk
 • Het opslaan van het standaard stijlblad werkt
 • Na sluiten van een referentiebestek geen foutmelding 'Pure Virtual Function' meer
 • Bij gebruik van een afdrukfilter konden Rubrieken, hoofdstukken of andere onderdelen ontbreken op de afdruk. 
 • Het selecteren met de muis op trage computers is verbeterd
 • Telefoonnummer en bestandspad/naam correct in kop- en voettekst

 


 

 • Afdrukvoorbeeld gaf soms niet goed kleuren weer. Nu wel.
 • De lineaal werkte nog in de Reviewer en bij openen als 'Alleen lezen'. Nu niet meer.
 • In sommige gevallen werd de navigator niet venstervullend getoond. Nu wel.
 • Mysterieuze verdubbeling van besteksposten is opgelost.
 • Na vervangen van een specificatievariant verdween de datum en tijd uit zijn eigenschappen. Eveneens bij aanmaken vrije variant. Is nu opgelost.
 • Doorgetrokken lijn in inhoudsopgave voor paginanummers werkte niet.
 • Paginanummering in inhoudsopgave fout bij hoofdstuktitels langer dan een regel.
 • Nog enkele kleine (cosmetische) foutjes opgelost en verfijningen aangebracht.