Werkrichtlijnen

voor een traditioneel STABU bestek via elementen

Een werkwijze via elementen en bouwdelen is noodzakelijk om met het bestek te kunnen aansluiten bij BIM. Natuurlijk kan deze werkwijze ook in KUBUS Spexx leiden tot een traditioneel STABU bestek. Wij lichten dat graag toe.

Om tot een output te komen volgens de traditionele STABU Standaard besteksystematiek adviseren wij als volgt te werk te gaan:
  • Onderbouw bouwdelen in de elementen-sortering met STABU kortteksten.
  • Gebruik desgewenst de traditionele werksoort-sortering die tegelijkertijd ontstaat als contractdocument.
  • Bij gelijkwaardige inhoud kan ook de elementensortering als contractdocument dienen.
 

Controle op gelijkwaardigheid

Op de achtergrond controleert KUBUS Spexx continu of de werksoort-sortering dezelfde bestekposten bevat als de elementen-sortering en geeft hierover meldingen in de kantlijn. Door de bouwdelen in de elementen-sortering onder de STABU kortteksten te tonen in de werksoort-sortering via de weergave opties, kunnen beide sorteringen exact op elkaar aansluiten.
 

Een elementen-bestek

Een elementen-bestek kan dus inhoudelijk hetzelfde zijn als een traditioneel STABU werksoorten-bestek waarbij alleen de informatie in de werkbeschrijving anders geordend is. Als gezorgd wordt voor gelijke inhoud middels bovenstaande adviezen dan is in onze ogen de output uit de elementen-sortering gelijkwaardig aan de werksoort-sortering.
 

EcoQuaestor database

In KUBUS Spexx kan elke bouwdeelclassificatie gebruikt worden. De EcoQuaestor database waarin bouwdeelrecepten gekoppeld zijn aan kortteksten, ondersteunt de hierboven beschreven werkwijze. Uiteraard blijft de eindgebruiker van KUBUS Spexx zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. EcoQuaestor claimt niet bij de eerste versie een volledige catalogus te leveren en roept gebruikers op suggesties voor aanvullingen in te sturen. Deze worden dan zo snel mogelijk verwerkt: klik hier voor download en suggesties.
 

Converteren van een bestaand bestek

KUBUS Spexx kent conversie-functies om STABU bouwdelen te converteren naar NEN2699 bouwdelen in de elementensortering. Dit kan automatisch en snel of handmatig voor meer controle en leidt direct tot een gelijkwaardige elementensortering. Lees de tip hierover bij veelgestelde vragen.
 

Aansluiting op BIM

Het werken met elementen en bouwdelen heeft vanuit de planvorming vele voordelen. Een functionele omschrijving van elementen of sub-elementen worden steeds vaker parallel aan of met een BIM opgebouwd. Met KUBUS Spexx kunnen deze ingelezen worden om als basis te dienen voor het bestek. De ontwikkeling van een functionele specificatie tot een bestek verloopt makkelijker via de bouwdelen omdat een duidelijkere relatie met het gebouw in BIM kan worden gelegd.

 
 
KUBUS Spexx >