Veelgestelde vragen

 over KUBUS Spexx


     KUBUS Spexx
     KUBUS Reviewer
     Licenties
     Elementenbestek
     Bestekken en BIM
     Open Specificaties (OSF)
     Zelf specificaties maken
     STABU Bouwbreed
     Foutmeldingen
 

KUBUS Spexx

 
  

Hoe activeer ik een online catalogus?

  • Ga in KUBUS Spexx 5.1 naar het menu Extra
  • Kies voor Opties
  • Ga naar tabblad Bestanden
  • Selecteer de Werksoorten codering, en kies bij het pijltje voor Online catalogus

  
  • Kies een beschikbare Web catalogus

   
  • Indien hier een toegangscode gevraagd wordt, betekent dit dat een licentie nodig is om de online catalogus te kunnen gebruiken. Indien u over deze licentie beschikt kunt u op de website van STABU, na inloggen op Mijn STABU, onder Werkplek licenties, deze token aanmaken. Voor vragen over het verkrijgen van de juiste toegangscode / token kunt u contact opnemen met STABU

  
  
  

Wat zijn de voordelen van een online catalogus?

Als u werkt met een online catalogus beschikt u altijd over de laatste versie. U hoeft niet meer na te kijken of u wel de juiste versie gedownload heeft en of de juiste catalogus binnen Spexx gekoppeld is. Een online catalogus zal vaker geüpdatet worden, het is de bedoeling dat de STABU werksoortencatalogus maandelijks wordt bijgewerkt.

Ook is het eenvoudiger om een catalogus te koppelen, dit gaat direct vanuit KUBUS Spexx. U kiest in het ‘Selecteer Web catalogus’ venster een catalogus en u kunt direct aan de slag. 

Op dit moment is alleen de STABU werksoortencatalogus online beschikbaar, maar in de toekomst zullen er meer catalogi volgen. Deze zijn dan heel eenvoudig in het ‘Selecteer Web catalogus’ venster te kiezen.

  
 

Zijn er ook nadelen aan het gebruikt van een online catalogus?

  • Bij het selecteren van een hoofdstuk, paragraaf of bestektekst kan er een lichte vertraging zijn omdat de informatie via internet wordt opgehaald.
  • Bij automatisch updaten van een bestek moet van alle nieuwe posten de laatste versie uit de online catalogus opgehaald worden, dit kan enige vertraging veroorzaken.
Afhankelijk van het gebruikte computersysteem en de internetverbinding is deze vertraging in meer of mindere mate aanwezig. KUBUS Spexx gaat wel slim om met de opgehaalde informatie: als een tekst een keer is opgehaald, dan wordt deze in het cache-geheugen geplaatst en is deze een volgende keer direct beschikbaar. Zo kan het zijn dat als de eerste keer een hoofdstuk geopend wordt, er een vertraging is, als hetzelfde hoofdstuk voor de tweede keer wordt geopend niet meer.
  
 

Waarom worden bij het updaten van mijn bestek alle posten vernieuwd, terwijl ze niet gewijzigd zijn?

STABU heeft ervoor gekozen om eenmalig de versienummers van de meeste bestekposten naar versie 130 om te zetten in de online catalogus. Het gevolg is dat als u een, met een offline catalogus gemaakt bestek, gaat updaten, bij veel posten zal worden aangegeven dat deze verouderd zijn, ook als er niets in de post is veranderd.
 Dit is een eenmalige reset van de versienummers van bestekposten. Bij updates van de online catalogus zal alleen bij gewijzigde posten het versienummer verhoogd worden. U kunt in KUBUS Spexx, de optie Update bestek in het menu Zoeken gebruiken om automatisch alle posten te vernieuwen.

  
 

Na het kiezen van de online catalogus duurt het even voordat ik zie welke posten verouderd zijn. Waarom is dat?

Als een bestek gecontroleerd moet worden op nieuwe posten, dat moet van alle posten in het bestek in de online database gekeken worden of er iets gewijzigd is. Om te voorkomen dat u daarop moet wachten, doet KUBUS Spexx deze controle op de achtergrond. U kunt verder werken en na enige tijd zullen de uitroeptekens van de update-meldingen in de kantlijn verschijnen. Onderin de statusbalk ziet u ook de tekst ‘Versie controle…’  staan als deze controle uitgevoerd wordt.
 
  
  

Wat is er gewijzigd in de STABU2 systematiek in de online catalogus 2019-1?

STABU heeft ervoor gekozen de hoofdstuk/paragraaf-indelingen enigszins te wijzigen. Een aantal posten die voorheen in hoofdstuk 0 stonden, staat nu in hoofdstuk 1. Dit kan leiden tot meldingen bij het updaten van een bestek:
   
  
Dit artikel dient opnieuw geplaatst te worden in het juiste hoofdstuk. Voor een overzicht van de wijzigingen in de STABU indeling verwijzen wij u naar de website van STABU. Daar wordt de wijziging verder toegelicht.
  

  

  

Kan ik ook de offline catalogus blijven gebruiken?

Dat kan, met KUBUS Spexx kunt u kiezen of u een online of een offline catalogus gaat gebruiken. De meest recente offline catalogi zijn de STABU2 2017-1 catalogus en de aanvullende STABU2 2018-1 catalogus. Beide kunnen nog gebruikt worden, maar er zal geen nieuwe versie meer van verschijnen. Alleen de online catalogus zal nog worden bijgewerkt.
 
  

Het updaten van een bestek met een online catalogus duurt best lang. Kan dit versneld worden?

Bij automatisch updaten van een bestek moet van alle nieuwe posten de laatste versie uit de online catalogus opgehaald worden. Dit kan enige vertraging veroorzaken. Afhankelijk van het gebruikte computersysteem en de internetverbinding is deze vertraging in meer of mindere mate aanwezig. Omdat in de 2019-1 versie van de database alle versienummers gereset zijn zullen bij het updaten van een ouder bestek alle posten uit de online database opgehaald en vervangen worden. Bij toekomstige updates van de online catalogus zullen alleen vernieuwde posten opgehaald hoeven te worden, en dat gaat sneller. 
 


Kan ik Kubus Stabu 4 bestanden inlezen/bewerken in KUBUS Spexx?

Ja, KUBUS Spexx is een update van Kubus Stabu 4 die een nieuwe naam heeft gekregen. Afgezien van de nieuwe features werkt het progamma zoals je gewend bent en zul je je direct thuisvoelen in het programma. Wij raden je aan de update naar KUBUS Spexx te installeren omdat er meer mogelijkheden zijn.
 
 

Kan ik elementenbestekken schrijven met de basisversie?

Ja, je kunt met KUBUS Spexx op basis van het vertrouwde NL/SfB (NEN 2699) elementen bestekken schrijven, gekoppeld aan zowel BIM als de STABU2 systematiek en later ook aan Bouwbreed. Daarvoor is het niet meer nodig om de Elementenmodule apart aan te schaffen. Deze vormt voortaan een standaard onderdeel van het programma.
 
 

Kan ik blijven werken met de Stabu catalogus zoals ik gewend ben?

Ja dat is mogelijk: STABU heeft aangekondigd dat de huidige systematiek (STABU2) beschikbaar blijft maar vanaf volgend jaar niet meer wordt onderhouden. Tot eind 2016 blijven ook de fabrikanten-specificaties in de catalogus. Daarna is de STABU2 catalogus dus zonder fabrikanten en zal de inhoud langzaam verouderen.
 
 

Kan ik met KUBUS Spexx gebruik maken van STABU Bouwbreed?

Nee, dat is (nog) niet mogelijk. De mogelijkheden van het programma, zoals elementenbestekken geïntegreerd met werksoortbestekken en het kunnen omgaan met meerdere classificaties, zijn wel al geschikt voor de werkwijze van Bouwbreed. Wanneer er voldoende vraag naar is en wij met STABU tot een oplossing gekomen zijn voor het aansluiten van hun data op onze software, zal  ook de Bouwbreed catalogus in KUBUS Spexx worden ontsloten. Meer vragen over Bouwbreed >
 

 

Zijn er catalogi van derden beschikbaar in OSF?

Ja, KOMO stelde inmiddels ruim 300 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL’en voor producten en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen en vervolgens geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Voor de beschikbaarheid kijk je op www.komo.nl. Op de website www.openspecificaties.nl zal een overzicht bijgehouden worden van alle catalogi die beschikbaar komen.
 
 

 

Waar kan ik een overzicht vinden van alle nieuwe functies?

Kijk voor het downloaden van de handleiding 'Nieuw in KUBUS Spexx 5' op onze downloadpagina >
 
 

Waar kan ik alle handleidingen downloaden?

Je kunt handleidingen van KUBUS Spexx, KUBUS Reviewer en de licentiemanager vinden op de downloadpagina's. Daarvoor dien je over een account te beschikken dat je gratis aan kunt maken. Ga naar de downloadpagina >
 
 

Waar download ik de laatste release van KUBUS Spexx?

De makkelijkste manier om de laatste versie van KUBUS Spexx te installeren is door in het menu van KUBUS Spexx te kiezen voor: 'Help>zoeken naar updates'. Standaard voert KUBUS Spexx iedere week deze controle uit.
 
Heb je al een licentiecode en wil je handmatig de laatste versie downloaden, klik hier >
Voor een overzicht van verbeteringen in de laatste releases, klik hier >
 
 

Wat zijn de systeemeisen voor KUBUS Spexx?

Lees het volledige overzicht bij de systeemeisen >
 
 

Waar vind ik meer informatie voor bestekschrijvers?

Kijk ook eens op deze websites voor meer informatie over bestekschrijven:
En voor fabrikantenbestekservices op: