Resultaten enquête

onder bestekschrijvers over STABU Bouwbreed

STABU Bouwbreed wordt nauwelijks gebruikt

Minder dan 2% van de bestekken wordt momenteel geschreven met STABU Bouwbreed, de door stichting STABU begin 2015 gelanceerde opvolger van de STABU2 systematiek. Dit blijkt uit een enquête uitgevoerd door KUBUS onder 2.000 bestekschrijvers, fabrikanten, architecten en opdrachtgevers. Bestekschrijvers blijken vast te houden aan de oude systematiek en wijzen de nieuwe aanpak van STABU af. Men beoordeelt Bouwbreed gemiddeld met een 4,5.

De enquête van KUBUS is een vervolg op een vergelijkbare enquête gehouden in 2015. De huidige resultaten laten niet veel verbetering zien ten opzichte van twee jaar geleden, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat STABU er nog niet in geslaagd is gebruikers voor de nieuwe systematiek te winnen.

 


De uitslag van de enquête vormt voor KUBUS geen reden om haar standpunt ten opzichte van Bouwbreed te wijzigen en de systematiek te gaan ondersteunen in KUBUS Spexx of in haar BIM oplossingen.
 
Erik Pijnenburg, directeur KUBUS: "Een tweede reden om Bouwbreed niet te ondersteunen is het feit dat wij de systematiek in zijn huidige vorm niet geschikt vinden om aan BIM te koppelen. Zowel de classificatie als de opbouw van de content mist de aansluiting bij de huidige BIM praktijk. Wij hebben derhalve twijfels over de toekomstbestendigheid van deze systematiek. Ik hoop dat STABU de signalen uit de markt serieus neemt en in staat is om van richting te veranderen."

Uit de enquête blijkt verder dat een meerderheid van de respondenten NL/Sfb (of NEN2699) geschikt vindt voor een elementenbenadering van bestekken vanwege de aansluiting op calculaties en BIM protocollen. De beschikbare catalogi in OSF (Open Specificaties Formaat) worden met een kleine voldoende gewaardeerd waarbij er drie keer zo veel respondenten zijn die meer content in OSF willen dan respondenten die minder content in OSF willen.


De resultaten
Het is geen wetenschappelijk onderzoek en er zijn geen statistische analyses gedaan. Wij hebben enkel de antwoorden verzameld en weergegeven. Veel gebruikers hebben de moeite genomen de open vragen te beantwoorden. Ook deze zijn integraal opgenomen in de bijlage. Klik op de afbeelding: