Steun ook de toepassing van materiaalpaspoorten in de bouw

Steun ook de toepassing van materiaalpaspoorten in de bouw

Platform CB’23 heeft een nieuwe leidraad ontwikkeld om het gebruik van materiaalpaspoorten in de bouw te vereenvoudigen en op te schalen. Als partner van Madaster onderstrepen wij het belang van materiaalpaspoorten en een eenduidige toepassing hiervan. Het stimuleert slim ontwerpen en maakt hergebruik eenvoudiger. Hecht jij hier ook veel waarde aan? Onderteken dan, net als wij, de brief met aanbevelingen.

Brief met aanbevelingen

Paspoorten voor de bouw zijn onmisbaar bij het stimuleren en realiseren van een circulaire bouweconomie. In de nieuwe leidraad 3.0 wordt een kwalitatief goed paspoort omschreven en wordt advies gegeven over het opslaan en ontsluiten van de data. Hiermee ontstaat harmonisatie in de toepassing van materiaalpaspoorten en kunnen we vanuit de markt een oplossing bieden voor de grondstoffenschaarste. Aangezien alleen het maken van goede paspoorten niet genoeg is, doet Platform CB’23 een aantal aanbevelingen voor de toepasbaarheid. KUBUS juicht deze aanbevelingen van harte toe.

De aanbevelingen van CB23 voor kwalitatieve materialenpaspoorten zorgen voor een daadwerkelijke bijdrage aan de circulaire bouweconomie. Het gebruik en de ontsluiting van consistente data sluit aan op de ILS-O&E, wat wij toejuichen en bovendien praktisch ondersteunen met onze Archicad ontwikkelingen.

Ronald de Graan, Director of Customer Success

Draag jouw steentje bij

Ook jij kan jouw steentje bijdragen! Onderteken, net als wij, deze brief met aanbevelingen en breng leidraad 3.0 onder de aandacht. Zo stimuleren we samen de versnelde transitie naar een circulaire bouweconomie.