Archicad en uitvoering - Architects in Ctrl met Rijnboutt

Archicad en uitvoering – Architects in Ctrl met Rijnboutt

In de tweede presentatie van Architects in Ctrl met Rijnboutt laat technisch ontwerper Lennart Brink aan de hand van het voormalige drukpersgebouw van De Telegraaf aan de Nieuwezijds Voorburgwal 225 zien hoe gebruik is gemaakt van Archicad in de uitvoeringsfase van het renovatieproject.

Bij aanvang van dit project is een model gemaakt op basis van archieftekeningen, historische foto’s, pointclouds en situatiefoto’s. Aannemer BAM maakte DWG tekeningen van de pointclouds om beter inzichtelijk te maken wat de scheefstand in het gebouw was. Daarnaast werden dronefoto’s gebruikt voor een gedetailleerde blik op de staat van het gebouw.

Het Archicad model werd gebruikt in bouwvergaderingen. Dankzij de renovatiefilter hadden we bestaande, te slopen en nieuwe elementen goed in beeld.

– Lennart Brink

Nieuwezijds Voorburgwal 225 in Amsterdam over de jaren heen. Bron: Rijnboutt
Nieuwezijds Voorburgwal 225 in Amsterdam over de jaren heen. Bron: Rijnboutt

Lennart vertelt dat BIM werd ingezet als communicatiemiddel tussen de aannemer, architect, constructeur en de onderaannemer. Hiervoor werden Archicad, Solibri en BIMcollab Zoom gebruikt. Op basis van de historische tekeningen en de foto’s werd het gebouw ingetekend en zo ontstond een compleet 3D-model met zowel de bestaande als de nieuwe situatie. Dankzij de Renovatiefilter in Archicad bevatte het 3D-model zowel de bestaande, historische als toekomstige situatie. Mede doordat diverse historische elementen vanuit foto’s werden omgezet in Archicad, kreeg het gebouw zijn originele karakteristieken terug.

Ben je aan het (her)oriënteren op het gebied van 3D/BIM software?

Overleg dan gratis met een van onze BIM Consultants. Tijdens dit korte, telefonische overleg gaan we in op jouw specifieke informatiebehoefte en bespreken we de mogelijkheden van Archicad voor jouw bureau.