8 belangrijke voordelen van BIM voor architecten

Met behulp van BIM kun je als architect een virtueel gebouw modelleren dat gedetailleerde informatie bevat over bouwmaterialen, structurele elementen, en systemen. Hiermee heb je een essentieel hulpmiddel in handen om besluiten te nemen gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. BIM bevordert bovendien de samenwerking, verhoogt de efficiëntie en vermindert faalkosten. Ook zorgt het voor slimmere en duurzamere gebouwen die beter passen bij de behoeften van toekomstige gebruikers en bewoners. BIM is hiermee extra waardevol in een toekomst waarin de bouw 100 procent circulair moet zijn Kortom: als architect biedt BIM je belangrijke voordelen. In dit blog vatten we er 8 voor je samen.  

1. Van 2D naar BIM

Waar 2D-software beperkt is tot platte, statische tekeningen en schematische weergaven, biedt BIM-modelleersoftware, zoals Archicad, een dynamische, driedimensionale en interactieve weergave van een project. Dit geeft een helder beeld van hoe een gebouw in de realiteit functioneert en op de omgeving aansluit.

2. Verbeterde visualisatie en nauwkeurigheid

Via BIM kun je gedetailleerde 3D-modellen vanuit elke hoek bekijken en beoordelen. Je hebt een realistische weergave van het uiteindelijke gebouw in handen, waardoor je ontwerpbeslissingen beter kunt onderbouwen. Visualisatietools, waarmee je onder andere virtuele tours en simulaties creëert, zijn ook cruciale elementen van BIM. Hiermee geef je je opdrachtgever een levensechte impressie van een project, wat bijdraagt aan duidelijkere communicatie en betrokkenheid. Archicad beschikt over meerdere professionele visualisatietools.

Wanneer je met verschillende partijen aan hetzelfde model werkt, worden conflicten veel sneller gedetecteerd, wat de faalkosten aanzienlijk of zelfs helemaal naar beneden haalt 

Laura Janssens, Bogdan 

3. Geïntegreerde clashdetectie en coördinatie

Dankzij BIM hebben alle betrokken partijen toegang tot betrouwbare en actuele informatie, waardoor de samenwerking en communicatie verbetert. Daarnaast heb je met BIM de mogelijkheid ontwerpelementen in een gedeelde ruimte te analyseren. Zo kun je clashes in ontwerp- en constructiefasen opsporen en oplossen nog voordat ze tot kostbare fouten op de bouwplaats leiden. 

4. Holistische benadering

Doordat BIM de interactie tussen betrokken partijen verbetert, is het eenvoudiger integrale planningen en analyses te maken. Dit geldt voor de conceptfase tot aan de bouw en daarbuiten, inclusief onderhoud en beheer van het gebouw. 
BIM biedt zo een holistische benadering van ontwerp- en bouwmanagement, waarbij elke fase van het ontwerpproces nauwkeurig kan worden gecontroleerd. Elke beslissing kan worden genomen met een volledig begrip van hun impact op alle aspecten van het ontwerp en de constructie.

Benieuwd waarom andere architecten voor Archicad kiezen? Lees ons E-book!

9 eerlijke verhalen van Archicad-gebruikers.

5. Gestroomlijnde projectdocumentatie

BIM automatiseert de productie van tekeningen en rapporten, waardoor de tijd en moeite die nodig is voor handmatige documentatie aanzienlijk vermindert. Deze gestroomlijnde documentatie zorgt voor continuïteit in projectinformatie, waardoor fouten worden geminimaliseerd en de integriteit van het project wordt gewaarborgd. Centraal gegevensbeheer binnen BIM-systemen faciliteert verder een eenvoudige toegang tot projectdata, verbetert de informatiedeling en bevordert de besluitvorming.

6. Efficiënt projectmanagement

Met BIM beschik je over alle benodigde project-informatie zoals materialen, kosten, projectplanning en levenscyclusbeheer. Dit leidt tot beter onderbouwde beslissingen, nauwkeurigere kostenramingen, efficiëntere bouwplanning en effectiever beheer van middelen. Door BIM verhoogt bovendien de communicatie en kan de voortgang van projecten nauwkeuriger worden gemonitord. En dat draagt weer bij aan het tijdig en binnen budget opleveren van projecten.

Het BIM-model gebruiken we op verschillende niveaus in het proces, bijvoorbeeld als onderlegger voor schetsen, als basis voor een 3D-print of als onderzoeksmiddel voor complexe geometrieën en details 

Marta Meijer, Dok architecten 

7. Duurzaam en energie-efficiënt modelleren

Architecten kunnen met behulp van BIM verschillende scenario’s modelleren om de meest energie-efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen te bepalen. Dit resulteert in gebouwen met een lagere ecologische voetafdruk die voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen. Op die manier ondersteunt BIM niet alleen de creatie van duurzamere ontwerpen, maar draagt het ook bij aan het algemene welzijn en de leefbaarheid van gebouwgebruikers.  

Daarnaast zijn er diverse tools en plug-ins beschikbaar die nog een extra dimensie geven aan duurzaam ontwerpen. Zo analyseer en evalueer je met de DesignLCA in Archicad tijdens je ontwerpproces eenvoudig de milieueffecten van je model, terwijl je met de EcoDesigner STAR de energiebalans van je project visueel inzichtelijk maakt. 

8. BIM biedt voorsprong in de markt

Architectenbureaus die BIM integreren, tonen een voorsprong in technologische ontwikkeling en efficiëntie en zijn daarmee aantrekkelijker voor potentiële klanten en partners. BIM stelt bureaus in staat om complexe projecten met meer precisie en minder risico uit te voeren, waardoor de kwaliteit van het eindproduct verbetert. Samenvattend: met BIM heb je een strategisch instrument in handen, dat je helpt om betere, efficiëntere en duurzamere bouwprojecten te realiseren, waarbij je in staat bent aan alle moderne eisen te voldoen. De rol van BIM reikt daarmee verder dan alleen het ontwerpproces; het verbetert de algehele bedrijfsvoering. 

Meer weten over de voordelen van Archicad voor jouw bureau?

In 20 minuten ben je helemaal op de hoogte.